Nå har idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner fått sin standard

NS 6450:

0

Torsdag i forrige uke presenterte Standard Norge den endelige versjonen av ny standard for Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner – NS 6450. Prosjektleder Knut Løe hos Standard Norge tok for seg litt om utarbeidelsen og næringens engasjement under frokostmøtet i organisasjonens lokaler på Lysaker.

Knut Løe fortalte at en intern behandling i Standard Norge avklarte at arbeidet burde begrenses til å behandle prøvedrift av tekniske anlegg.

– Arbeidet med NS 6450 var opprinnelig tenkt å være en standard for prøvedrift av bygg. Standarden inneholder altså ikke prøvedrift av renholdsrutiner, postombæring, avfallshåndtering, papirlogistikk og liknende, sa han, og gikk inn på de utfordringer som måtte finne sin løsning.

Under arbeidet ble det stilt en del spørsmål fortalte han, blant annet for å avklare hva er en teknisk bygningsinstallasjon?

Videre så måtte man se på hvordan unngå bestemmelser som kommer i konflikt med ulike entrepriseformer, og hvordan kan bestemmelser gjøres gjeldende for alle kategorier bygninger – store som små?

Standard Norge var også opptatt av hvordan plasseres innflytting, overtakelse og prøvedrift inn i en framdriftsplan, og hvor i hierarkiet for en byggesak må standarden plasseres for å involvere/informere alle aktuelle parter?

– Vi tror at utfordringene er løst og finnes i NS 6450!, poengterte Knut Løe.

Under sitt innlegg fortalte han også hvem som står bak NS 6450, og at det er sektorstyret BAE i Standard Norge som fattet vedtak om at standarden skal utvikles.

-Komiteen SN/K 355 ble etablert for å stå for dette standardiseringsarbeidet og bestemme innholdet i standardene, sa han.

Og la til at Standard Norges rolle har vært å se på regler og infrastruktur for arbeidet, administrerer prosjektene og å eie og utgi standardene.

Komité SN/K 355 Prøvedrift av tekniske anlegg er bredt sammensatt av aktørene i byggenæringen. Komiteen hadde juridisk støtte under utviklingen av standarden og en avsluttende runde med tung juridisk kompetanse, sa Knut Løe og presenterte leder for komiteen Tor I. Hoel fra ÅF Advansia og prosjektledere fra Standard Norge, Arne Eggen (innleid) og ham selv.

– Vi har også hatt med leder for juridisk arbeidsgruppe Herman Bruserud fra Universitetet i Oslo og prosjektleder for juridisk gruppe – Hilde Marie Larmerud fra Standard Norge, presiserte han.

For å komme frem til et resultat har det vært hele 15 komitémøter. Løe forsikret at det har vært vist stor evne til konsensus og bestemmelser og ordlyd, noe som er avgjørende for å kunne frembringe en standard.

-Viktige støttespillere hele veien har vært foreningen Integra og Grønn Byggallianse, sa Knut Løe til slutt.

Standarden ” Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner” er til salgs på Standard Norges hjemmeside, og koster kr. 461.-.