– Skal sikre at bygg er ferdig etter planen og riktig med en gang

NS 6450:

0

Under presentasjonen av NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner i forrige uke hos Standard Norge, gikk Tor I. Hoel, ÅF Advansia gjennom hensikten med standarden og innholdet. Hoel har vært leder for komiteen som har utarbeidet standarden.

-Standardens hensikt  er å gi en beskrivelse av de prosesser som uavhengig av entrepriseform, må gjennomføres for å oppnå en vellykket idriftsetting og prøvedrift av tekniske  bygningsinstallasjoner, fastslo Tor I. Hoel.

-Dette betyr at man skal sikre at bygg er ferdig i henhold til plan, at det blir gjort riktig med  en gang, sa han.

Han påpekte at standarden gir entydige definisjoner og sikrer lik forståelse av premisser for idriftsettelse før prøvedrift,  og samtidig sikre lik oppfatning av hva prøvedriften omfatter.

Standarden skal være  uavhengig av kontraktsform og avtaleform og redusere risikoen for økte kostander på grunn  av forsinkelser eller mangler som fører til økte driftskostnader, redusert kvalitet og innemiljø.

-Bruk av standarden forutsetter at byggherren planlegger testing, idriftsetting og prøvedrift og beskriver dette i tilbudsgrunnlaget, sa Hoel.

Han understreket at bygget skal være ferdig testet og feilfritt før prøvedriftsperioden, og prøvedriften finner sted etter innflytting for å prøve de tekniske bygningsinstallasjonene med reell internlast og bruk.

-Standarden er uavhengig av om prøvedrift i henhold til partenes kontrakter skal finne sted før eller etter overtakelse, og til slutt skal det være et testresultat og liste over feil, sa han.

Leverandørens framdriftsplan skal inkludere tilstrekkelig tid til planlegging og gjennomføring av avtalt testing, og han skal utarbeide en komplett testplan for de testene leverandøren er ansvarlig for. Videre skal leverandøren levere nødvendig FDV-dokumentasjon for å gjennomføre testing. Dette er nødvendig for at byggherren kan planlegge sin deltakelse, og det er tid for idriftsettelse. Her skal byggherren skal ta aktivt del og være til stede under alle relevante og kritiske systemtester på byggeplassen.

Hoel påpekte at byggherren skal delta i tester i henhold til avtalte  prosedyrer og framdriftsplan og kontrollere mottatt dokumentasjon, og fremsette eventuelle innsigelser.

Prøvedriften

-Prøvedriften kan starte dersom følgende forutsetninger er oppfylt: alle avtalte tester er gjennomført og dokumentasjon levert, feil av betydning for prøvedriften er rettet, og at leverandøren har sendt en erklæring om at prøvedriftsfasen kan starte.

-Byggherren har på sin side rett til å utsette oppstart av prøvedriftsfasen inntil alle punktene er oppfylt, sa Tor I. Hoel.

Dersom  det  oppstår feil av betydning under en av prøvedriftsperiodene som forringer  prøvedriftens hensikt, kan byggherren forlenge perioden tilsvarende, og leverandøren og byggherren skal dokumentere uønskede hendelser og feil.

– For at prøvedriften skal bli vellykket og hensikten med NS 6450 oppnås er det viktig at byggherren utarbeider et tilbudsgrunnlag hvor han beskriver en rekke forhold som angår  testing, idriftsettelse og prøvedrift.

– De tre viktigste grunnene til dette er forutsigbarhet for alle parter hvilke ytelser som skal leveres, rettferdig konkurranse og dårlige byggeprosesser starter med dårlig tilbudsunderlag, det vil si kontrakt, avsluttet Tor I. Hoel sitt innlegg.

Komiteen startet våren 2013 og leverte  ferdig forslag sommer 2015, høringer og tilpasninger og til slutt harmonisert med kontraktstandarder.

Standarden ”Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner” er til salgs på Standard Norges hjemmeside, og koster kr. 461.-.

Les også ITBaktuelts artikkel ”Nå har idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner fått sin standard