Firesafe vokser på Vestlandet ved å overta SBS Consult

Brannsikringsselskapet styrker sin posisjon på Vestlandet. Det branntekniske rådgivningsfirmaet SBS Consult blir nå en del av Firesafe AS.

0

-Overtagelsen av SBS Consult bidrar til at Firesafe Consulting styrker sin posisjon som det ledende branntekniske rådgivningsfirmaet på Vestlandet, sier Morten Ameln, administrerende direktør i Firesafe AS.

Brannskadestatistikken til Finans Norge viser at Hordaland og Rogaland tronet på toppen over fylkene med størst antall branner i 2015. Sammen utgjorde de over 20 prosent av brannene i Norge.

-Brannsikkerheten står høyt på dagsordenen på Vestlandet. Regionen er derfor et viktig satsningsområde for oss, sier Ameln.

Firesafe overtar 100 prosent av SBS Consult AS med virkning fra 1. april, og alle medarbeiderne blir ansatt i Firesafe fra 1. mai.

SBS Consult har i dag fem ansatte som gjennom faglig dyktighet og lang erfaring i markedet har blitt det ledende branntekniske rådgivningsfirmaet på Haugalandet og i Sunnhordaland.

-Overtagelsen gir Firesafe Consulting flere dyktige medarbeidere med solid faglig kompetanse og lang erfaring. Disse vil bidra til å forsterke Firesafe sin posisjon som totalleverandør av brannsikringstjenester på Vestlandet, særlig i Rogaland, sier Ameln.

I alt teller nå Firesafe Consulting 18 brannrådgivere på Vestlandet i Bergen, Haugesund og Stavanger.

-Firesafe har jobbet med brannsikring i over 30 år. Denne overtakelsen bidrar til vårt mål om å være blant de ledende fagmiljøene innen brann i Norden, sier Ameln. 

Tre av medarbeiderne har over ti års erfaring fra Skansen Consult, og treffer dermed igjen mange kolleger fra denne tiden når de starter i Firesafe Consulting.

-Vi tror derfor at overgangen fra SBS Consult til Firesafe vil gå veldig greit, og forhåpentligvis vil våre kunder på Haugalandet dra nytte av Firesafes store bredde i tjenester og kapasitet. Sammen skal vi ivareta virksomheten fremover på en god måte, og utvikle den videre til det beste for våre eksisterende og nye kunder, avslutter Ameln.

For mer informasjon
Morten Ameln, administrerende direktør Firesafe: Tlf. +47 971 99 390

Om Firesafe
Firesafe er totalleverandør innen brannsikring med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. I Norge har Firesafe avdelinger i de fleste store byene samt flere samarbeidspartnere. Markedsområdene er bygg, offshore og tunnel. Hovedkontoret er på Robsrud i Lørenskog. Firesafe har blant annet sentral godkjenning for prosjektering og kontroll brannkonsept i tiltaksklasse 3, samt overordnet ansvar utførelse av bygninger i tiltaksklasse 2. Firesafe omsetter for cirka 500 millioner kroner og har 500 ansatte