Daglig leder Roy Frivoll i Avantor Eiendomsforvaltning AS. Foto: ITBaktuelt/Per Henriksen

– Dette er standarden som fanger opp mangler i entreprisenestandardene

Roy Frivoll:

0

-Hvorfor er det nødvendig med en standard for prøvedrift ?

-Entreprisestandarder, slik som NS8405 og NS8407 omhandler knapt noe om prøvedrift. Prøvedrift har vært «et hull» i entreprisekontraktene, sier daglig leder Roy Frivoll i Avantor Eiendomsforvaltning AS til ITBaktuelt.

Han påpeker at dette ofte har vært for vanskelig å håndtere i forhandlingene når disse standardene er blitt utarbeidet.

-Årsak til at man nå har klart dette antar jeg at deltakermiksen i arbeidet med å få på plass NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske anlegg har vært bedre fordi det har vært driftsfolk med i komiteen, sier han.

-Til nå har man hatt alle slags varianter av håndtering av prøvedrift. Dette har vært vanskelig for alle parter.

Roy Frivoll understreker at felles standard vil gi bedre klima, færre konflikter og at dette er bra for bransjen i sin helhet.

-Internt er vi ikke flinke til å jobbe med denne dele av installasjoner. Prosjektleder har ofte ikke fokus på prøvedrift når den tiden kommer, men tenker neste prosjekt før ferdigstillelse.

-Bygg skal jo være ferdig før overlevering, og da kan man jo spørre om det er behov for prøvedrift. Men vi blir ofte tvunget til å overta, fordi det er leietaker som skal inn. Dette gjelder  særlig i privat sektor.

-Standarden som nå foreligger er balansert, rådgivende, gir anbefalinger ved prosjektering og anbudsgrunnlag, hvilket er veldig bra.

– NS 6450 tar med seg anbefalinger om de forskjellige tekniske installasjoners karakteristika, og behov for testing og brukerbelastning, og er et verktøy for å profesjonalisere oss ytterligere, konstaterer Roy Frivoll.

-Viktigst er ast dette bidrar til at vi kan levere rett produkt, altså lokaler, med rett ytelse for sluttkunden, det vil si leietakeren, avslutter Frivoll.

Artikkelen er bygget på det som Roy Frivoll sa under presentasjonen av NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske anlegg hos Standard Norge den 31. mars i år.