Bozena D Hrynyszyn, førsteamanuensis ved Institutt for bygg og miljø, Fakultet for teknologi ved NTNU.

Prosjektet ENERSENSE vil bygge på flere tidligere utviklingsprosjekter

Sensorteknologi:

0

ITBaktuelt skrev i går om at Fakultet for teknologi ved NTNU nå utlyser en stipendiatstilling i tilknytning til prosjektet ENERSENSE som skal ha fokus på energi og sensorteknologi. Bozena D Hrynyszyn påpeker at stipendiaten vil få en mulighet til å samarbeide med andre ph.d.- stipendiater som allerede er involvert.

-Vi har allerede jobbet med definering av problemstillingen generelt, men stipendiaten får være med på videreutvikling av prosjektet, forteller hun.

-Det betyr at prosjektet vil bygge på flere tidligere utviklingsprosjekter som vi har gjennomført i tett samarbeid med en rekke eksterne samarbeidspartnere, ofte fra næringslivet, understreket hun.

Fakultetet er opptatt av å få en så dyktig stipendiat som mulig, og hun sitere annonsen: ”Formålet med ph.d.- prosjektet er å styrke fagmiljøets formelle og reelle forskningskompetanse innenfor fagområdet. Målet er at stipendiaten oppnår doktorgradskompetanse i løpet av stipendperioden.”

Stipendiatstillingen innen energieffektivisering og av bygg og automatisering er fireårig. I løpet av denne perioden er det forventet at stipendiaten når doktorgradskompetanse, påpeker hun.

-Ph.D.- grad er et viktig steg i den akademiske karrieren og gir i utgangspunktet gode muligheter for videre karriereutvikling i det akademiske miljøet, både innen forskning og undervisning, avslutter Bozena D Hrynyszyn, førsteamanuensis ved Institutt for bygg og miljø, Fakultet for teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).