Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj slår et slag for å industrialisere byggebrasjen.

– Nøkkelen til suksess er å utnytte industrialiseringsmuligheter

Innovasjonsvilje:

0

Det er konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj som i nylig utsendt OBOS-bladet han tar til orde for at byggebransjen bør lære av produksjonseffektiviteten i bilbranbsjen, og å drive mer innovasjon.

Kjørberg Siraj skriver at ingen naturlov tilsier at det stadig skal bli dyrere å bygge. Byggenæringen har hatt for lite fokus på innovasjon. Bortsett fra mindre, kontinuerlige forbedringer, har det skjedd få endringer av revolusjonerende betydning i bransjen siden innføringen av heisekranen. Vi må tenke større og knekke innovasjonskoden.

OBOS ønsker å bidra aktivt til å styrke innovasjonskraften i byggebransjen, skriver han videre, og fortsetter: Vi vil derfor i løpet av 2016 invitere til en innovasjons- og industrialiseringskonkurranse for utbygging av nye Ulven. Med nytenkning utfordrer vi bransjen til å bidra til å skape et godt bo- og bymiljø i en ny bydel, samtidig som prosjektet må ta et tydelig grønt ansvar og samtidig realisere billigere boliger. Innovasjon må til om bransjen skal bevege seg videre.

Jeg tror en nøkkelen til suksess vil være en bedre utnyttelse av industrialiseringsmulighetene som finnes. Gjort på riktig måte innebærer ikke industrialisering at ting ser kjipt ut eller har dårlig kvalitet.

Han mener at byggenæringen har mye å lære av bilbransjen der blant annet designplattformer, gode arbeidsprosesser og logistikkoperasjoner fremmer produktivitet og eliminerer feil i produksjon av alt fra billige biler til luksusbiler. Med en industriell tilnærming til byggeprosessene tror han også det er mulig å bygge boliger med langt lavere økologisk fotavtrykk enn i dag.

I OBOS har vi over tid jobbet med en rekke forskjellige konsepter både på kostnadseffektivt design, standardiserte arbeidsprosesser, modulhus produsert i egne fabrikker og større grad av automatisering av disse. Vi vil i løpet av 2016 se konkrete resultater av dette. Men det holder ikke bare å kunne bygge industrielt, vi må også tørre å planlegge for industriell bygging, skriver Kjørberg Siraj.

Gjenbruk av løsninger

Det innebærer blant annet at vi ikke kan engasjere ny arkitekt hver gang vi skal bygge et prosjekt. Gjenbruk av gode løsninger vil gi rimeligere prosjekter. Vi må også akseptere at ikke alle prosjekter vil være verdige en arkitekturpris. Samtidig skal vi fortsatt bygge enkeltstående bygg med god og unik arkitektur. 

I OBOS tror vi at tett samarbeid mellom byggherre, entreprenører, arkitekter og rådgivere er eneste mulighet for å oppnå så store visjoner som de vi har for innovasjon og industrialisering av norsk byggebransje. Når vi inviterer til innovasjons- og industrialiseringskonkurransen på Ulven inviteres derfor disse aktørene til å konkurrere som tverrfaglige team fremfor hver for seg. Det vil skape nye muligheter.

Om løsningen blir gigantiske 3D-printere, nye energiløsninger, revolusjonerende materialbruk eller andre grep, er vi spente på å se. Det viktige er at vi gjennom arbeidet får frem mer innovasjon i byggenæringen, og at vi realiserer OBOS sitt samfunnsansvar med flere, billigere og bedre boliger i en spennende ny bydel, skriver Kjørberg Siraj til slutt i OBOS-bladet