Hurtigladekonseptet i drift i flere europeiske byer og testet i Oslo

Byutvikling:

0

Dieselbussene skal om få år byttes ut med fossilfrie alternativer. Hurtigladekonseptet er allerede i drift i flere europeiske byer og bygger på en åpen standard som både teknologileverandører og bussprodusenter nå samler seg om.

– Bransjen er enig om å utvikle en felles standard som gjør at man kan velge system på tvers av leverandører. Det er dette løsningen vi nå viser frem i Oslo, sier Andresen.

En fersk studie viser at åtte av ti bybussruter i Oslo kan elektrifiseres uten endringer i rutetabellen. For resterende ruter kreves kun mindre justeringer i rutetiden. Det betyr at hurtigladekonseptet er svært godt egnet for dagens bybusser. Bussene lades på få minutter på endeholdeplassen før de starter på ny rute.

Elbussen er testet i Oslo og tar seg gjennom bygatene uten vibrasjoner og uten eksosutslipp.

– Jeg tror man må se og oppleve elektriske busser for å forstå forskjellen fra dieseltraverne som er i trafikk i dag, forteller Andresen.

Støttes av Nasjonal TransportplanNasjonal Transportplan sier at alle nye bybusser skal være elektriske innen 2025, og Ruters plan for ”Fossilfri 2020” viser retningen for fornybart drivstoff. Elektrisitet fremstår som det mest lønnsomme alternativet, og elbuss-studien fra Siemens og Volvo tyder på at Oslo kan spare 630 millioner kroner i løpet av en tiårsperiode ved å innføre helelektriske busser.