Intelligent fasade, høyeffektiv belysning og 28 000 datapunkter

Siemens:

0

Medieansvarlig Jessika Görner i Siemens sier at fasaden reagerer på endringer i sollys og -temperaturforhold. Dessuten får bygget et 1 300 m2 stort solcelle-anlegg på taket med en beregnet årsproduksjon på 280 000 KWh, og et varmepumpesystem for vannbåren varme. I betonggulvet er det innebygde vannrør som kan sirkulere inntil 95 tonn vann i timen. Betongen er et energi-lagringsmedium som kan brukes til både opp-varming og kjøling, refererer Elmagasinet.no.

Bygget er konstruert for å slippe inn mest mulig dagslys. Innendørsbelysningen er 100 prosent LED. Styringssystemene er viktige for å oppfylle de ambisiøse miljø- og energimålene. Varme, kjøling og lys skal styres etter tilstedeværelse med Siemens sine egne romautomatiseringssystemer. Disse har sensorer som måler temperatur, luftfuktighet og CO2-nivåer.

Siemens-løsninger skal også styre all energiforsyning og -distribusjon. 28 000 datapunkter omkring i bygget skal sikre at energimålene blir innfridd.

Siemens beskriver bygget som et forbildeprosjekt, med spesiell oppmerksomhet på miljøvennlighet og energieffektivitet. Målsettingen er å oppnå sertifisering på platinanivå. Dette er toppnivået i German Sustainable Building Council (DGNB) og i Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Bygget skal bli så nær et nullenergihus som det er mulig å komme innenfor forutsetningene en relativt trang tomt i sentrum av München gir. Siemens har også en ambisjon om å oppnå 25 prosent over standarden for lokalprodusert energi, skriver Elmagasinet.no

Byggearbeidene er i sluttfasen og skal tas i bruk til sommeren.