Med raske skritt mot en ny manual for BREEAM-NOR

NGBC:

0

Arbeidet med ny BREEAM-NOR manual har dessverre tatt lenger tid enn forventet, skriver NGBC i en pressemelding. Men både BRE og NGBC er nå i kontinuerlig dialog for å lukke alle de utestående punktene slik at den nye BREEAM-NOR manualen skal bli godkjent. Inntil dette arbeidet er ferdigstilt, vil de ikke ut med en dato for lansering.

NGBC anbefaler alle prosjekter som vurderer å benytte BREEAM-NOR å ta i bruk eksisterende manual. Markedet vil varsles én måned før ny BREEAM-NOR manual lanseres og eksisterende prosjekter vil da få anledning til å vurdere hvorvidt de ønsker å overføre registeringen til BREEAM-NOR 2016. Det er laget en seksjon med spørsmål og svar om ny BREEAM-NOR manual på NGBCs hjemmesider. 

NGBC skriver i pressemeldingen at de vil benytte anledningen ti å takke NCC Property Development, ROM Eiendom og Oslo S Utvikling (OSU) som for øyeblikket tester ut den nye BREEAM-NOR manualen på hvert sitt pilotprosjekt. En spesielt stor takk går til OSU og Vedal Prosjekt som i over ett år har vurdert boliger som ny kategori i BREEAM NOR. På ett pilotprosjekt i Bispevika har de bistått med å teste ut og gi innspill på BREEAM-NOR manualen og kriteriesettets funksjonalitet og hensikt for det norske boligmarkedet. De har også bistått i utviklingen av nytt og funksjonelt pre-analyseverktøy.

Norwegian Green Building Council (NGBC) er eier av BREEAM-NOR, Norges første miljøklassifiseringssystem for bærekraftige bygg.