Christian Geelmuyden, utleiesjef i HasleLinje presenterte det store utviklingsprosjektet som ligger sentralt plassert mellom t-banestasjonene på Hasle, Løren og Økern.

BREEAM-NOR-sertifikat Excellent til Oslos mest framtidsrettede kontorbygg

HasleLinje:

0

I går var 90 tilhørere vitne til at Frontbygget på HasleLinje mottok sitt endelige BREEAM-NOR-sertifikat i klassen Excellent, som bekrefter at bygget er et av Oslos mest bærekraftige og framtidsrettede kontorbygg.

Det var daglig leder i Norwegian Green Building Council (NGBC), Kjersti Folvik som overrakte sertifikatet til Eirik Thrygg , adm. dir. i Höegh Eiendom.

–­ Det er en seiglivet myte at miljøbygg er mørke og triste. Dette bygget er beviset på det motsatte, sa Folvik under overrekkelsen av sertifikatet som fant sted på et ettermiddagsseminar som ble arrangert av NGBC i samarbeid med HasleLinje.

– Vi er både veldig stolte og veldig glade. Jeg vil rette en stor takk til ansatte i Höegh Eiendom og AF Gruppen. Denne er deres, sa Thrygg da han mottok sertifikatet på vegne av prosjektet.

HasleLinje er et av de største utviklingsprosjektene i Oslo, hvor et massivt område som tidligere huset 500 industriarbeidsplasser nå utvikles til en egen ”bydel” bestående av 6000 kontorarbeidsplasser og 800 boliger. Utviklingen har høye miljøambisjoner, og alle næringsbygg på området skal BREEAM-klassifiseres.

– Vi snakker ikke så høyt om det, vi bare gjør det, sa Thrygg i sitt innlegg om Höegh Eiendoms miljøsatsing. I et styrevedtak fra 2011 ble det bestemt at alle nybygg på HasleLinje skulle sertifiseres til minimum BREEAM-NOR Good og ha energikasse B. I realiteten har utvikleren vært langt mer ambisiøs.

Så langt har både Allerbygget og Frontbygget, som huset gårsdagens arrangement, mottatt hvert sitt BREEAM-NOR- sertifikat i klassene Very Good og Excellent. Frontbygget er i tillegg til BREEAM-klassifiseringen, også et passivhus med energimerke A. For Portalbygget som er under oppføring, finnes det tilsvarende miljøambisjoner.

Bymiljøetaten velger miljøbygg

I Frontbygget er Bymiljøetetaten største leietager. Da de var på utkikk etter nye lokaler, var de klare på at de skulle leie i et miljøbygg, helt konkret etterspurte de både BREEAM-klassifisering og passivhus-standard.

­– Vi var opptatt av å bruke kommunenes markedsmakt til å etterspørre et bygg med en tydelig og ambisiøs miljøprofil . Jeg tror vi bidro til at Höegh og AF hadde en bratt læringskurve med dette prosjektet, sa Morten Haugen som var ansvarlig for Bymiljøetatens flytteprosess, i sitt innlegg.

Blant de mange miljøtiltakene i Frontbygget er blant annet en 800 kvadratmeter stor solcellepark på taket som produserer nok strøm til å dekke 80 el-bilers årsforbruk.

Bygget får energi fra grunnen gjennom 12 geobrønner som ligger plassert 300 meter under bakken. HasleLinje kan også vise til Norges største bildelingsordning som kan benyttes av de som jobber og bor på området.