Illustrasjon: Bimsync.

– BIM-samarbeid Catenda og NTI vil gi bygg store gevinster ved digital omlegging

Samspann:

0

Søsterselskapene NTI CADcenter og NTI FM Systems er utnevnt som eneste forhandler for Catenda i Norden.

– Vår løsning gir stor verdi til de som skal lykkes med BIM og åpenBIM. Avtalen gir våre kunder tilgang til en svært kompetent partner. NTI CADcenter har troverdighet og gode relasjoner til byggenæringen i hele Norden, sier Håvard Bell, administrerende direktør i Catenda.

Catenda tilbyr en skybasert programvare som fungerer som en samhandlingsplattform for BIM og åpenBIM.

– Vårt mål er å bidra til at byggenæringen henter ut milliardgevinster med en digital omlegging. Til dette kreves kompetente rådgivere som hjelper kundene i gang og veileder markedet på en trygg og kyndig måte. Med NTI-systemet har vi funnet en partner gir oss mye større muskler og langt flere hjerner i det nordiske markedet. Vi har en felles forståelse av at kunnskapsutveksling er avgjørende, og synes det er gøy at vi sammen dekker kundenes komplette behov for BIM og åpenBIM, sier Bell.

Leder for NTI CADcenter og NTI FMSystems, Halvor Jensen, deler synet på at kompetanse og kunnskapsdeling er de viktigste premissene for at bransjen skal lykkes med digitalisering.

– I samspann forenkler og effektiviserer vi verdikjedene for de som eier og forvalter byggmasse. Ved at vi har inngående kjennskap til utfordringene til de som eier, bygger og drifter eiendom, er det enklere å sette sammen helhetstilnærmingen som gjør det raskt og enkelt å hente ut digitaliseringsgevinster, uttaler Jensen.