Viktig å få med at noen modifikasjoner er gjort etter utgivelsen av den engelske versjonen.

Brannslokker- og sprinklersystemer, dimensjonering, installering og vedlikehold

Standard på norsk:

0

Standarden ble fastsatt som NS-EN 1. september 2015 i engelsk utgave, nå er Standard Norge glade for å tilby den på norsk, skriver de på sin hjemmeside.

Det er viktig å få med seg at noen modifikasjoner ble gjort rett etter utgivelsen av den engelske versjonen. Disse modifikasjonene har blitt implementert i standarden som såkalte AC-rettelser. De som allerede har kjøpt den engelske utgaven kan få disse modifikasjonene tilsendt gratis.

Ved første øyekast kan det se ut til at det ikke er store endringer, men det er foretatt endringer som kan få stor betydning for brukerne.

Målgruppene er rådgivere, produsenter, importører, installatører, inspektører og personer med ansvar for innkjøp, prosjektering, drift og vedlikehold av automatiske sprinkleranlegg.

Den norske versjonen ble utgitt i april 2016. Rettelsesblad AC:2016 ble innarbeidet i den norske versjonen og lagt ved i den engelske versjonen i april 2016. Denne standarden erstatter NS-EN 12845:2004+A2:2009.