Lars-Fredrik Forberg som er konseptutvikler hos Glamox Luxo Lighting og demonstrer for ansatte ved Kongsgårdmoen skole hvordan man betjener avansert lysstyring. Alle foto: Glamox.

– Dette handler om å bringe dagslyset inn i klasserommene

Lysstyring:

0

-Dette handler om å bringe dagslyset inn i klasserommene. Vi vet at dagslyset er forskjellig fra morgen til kveld, og at lys påvirker oss, sier Lars-Fredrik Forberg som er konseptutvikler hos Glamox Luxo Lighting. Han er selskapets ledende ekspert på dette feltet, og er også mannen bakom Human Centric Lighting som konseptet ved Kongsgårdmoen skole heter.

Han påpeker at vi er vant til å ha nok lys på pulten. Men dette er en helt ny måte å tenke lyssetting på. Faktisk et unikt konsept, og på Kongsgårdsmoen skole er det det første i sitt slag med tuneable white LED-armaturer i alle klasserom.

Forberg forklarer at i de første 15-20 minuttene når elevene kommer inn i klasserommet på morgenen er lyset innstilt litt dempet. Så går det over til et kaldhvitt og intenst energilys. Dette regulerer produksjonen av stress- og søvnhormoner, slik at elevene blir mer aktive utover dagen. Og ikke minst viktig; søvnigere om kvelden, noe som påvirker søvnmønstret.

I stedet for lysrør, brukes armaturer med dioder, det vil si små LED-lyspunkter. Dette gjør det mulig å endre lyset, mikse farger via diodene.

-Det som gjør dette mulig er at vi har fått lysdioder som er mye bedre enn lysrør. Og så blir det billigere etter hvert.

Armaturene som Glamox Luxo har utviklet er modulære LED-armaturer med lysdioder som skifter farge etter forhåndsdefinerte eller manuelle innstillinger. Lyset har god fargegjengivelse (Ra>90) som er mye høyere enn minstekravene for skolebelysning. 

Forberg innrømmer at disse lysinstallasjonene bruker noe mer strøm enn vanlig LED-lys siden man trenger mye mer lys for at det skal være biologisk virksomt. Men de er langt mer effektive enn lysrør som man vanligvis sammenligner med.

Justerbar fargetemperatur

-I alle klasserommene i Kongsgårdmoen skole er det installert lysarmaturer med justerbar fargetemperatur, såkalt ”tuneable white”-armaturer med LED-lyskilder som kan justeres fra kaldhvitt til varmhvitt lys.

Han forklarer at for å justere lyset er det montert et enkelt veggmontert styringspanel i hvert rom. Dette panelet er knyttet opp mot en datamaskin som regner ut hvilke dioder som skal lyse med rett fargetemperatur.

-Lysinstallasjonene må jo ha et styringssystem, bemerker han.

Automatikken må ha en forhåndsinnstilt syklus, inkludert et ”tvunget” energilys om morgen.  Så kan lærerne overstyre senere, ut fra tid på dagen og hvilke lysforhold som passer best til enhver tid.

-Folk trives best når de har kontroll over egen arbeidssituasjon. Men de får ikke full frihet, fordi energilyset skal være der.

Forberg viser til at gjennom året er det forskjellig naturlig lys som kommer inn i skolerommet. Særlig under den mørke årstiden er det mange som får en oppkvikker med varierende, kunstig lys gjennom dagen.

Utfordringen er eldre elever, fordi de ofte har et forskjøvet søvnmønster, noe som utvikler seg i oppveksten. Da er det helt sentralt å ha et styringssystem med godt grensesnitt, for å kunne tilpasse behov og ønsker.

-Vi er helt på forsøksstadiet, og lærer, elever og andre på skolen blir sjekket og spurt. Ut fra tilbakemeldinger gjør vi justeringer. For noen er det uvant med lysskifte, men kanskje de blir trøtte om kvelden og sover bedre, bemerker han.

-På Kongsgårdmoen skole har vi fått respons fra lærerne som synes at både de varmhvite og de kaldhvite lyssettingene er behagelig å jobbe i.

Forberg er bestemt på at arkitekter ikke skal tegne vindusløse skoler, men at det kunstige lyset skal være et supplement til det naturlige. Spesielt i den mørke årstid er dette viktig.

Kommersielt prosjekt
med kommunalt “go!”

Kongsgårdmoen skole er et kommersielt prosjekt, og er blitt verdens første skole med et slikt avansert lysstyringssystem. Skolen åpnet i august 2015, men før det var Glamox Luxo gjennom mange testprosjekter.

-Det koster mer å installere et slikt lysstyringssystem enn tradisjonelle lysrørarmaturer. Kongsberg kommune skal ha skryt for at de la penger på bordet. Et armatur av denne typen koster flere tusen kroner, men nå går prisen nedover.

-Styringsdelen er også en kostnad, legger Forberg til.

-Interessen er enorm, men salget er foreløpig lite. Først om tre-fire år vil dette ta seg opp. Om 20 år er det standard å bruke det vi kaller menneskeorientert belysning, håper han.

-Hvordan kan dette brukes i industribygg og kontorbygg?

-Lysstyring har effekt på de som jobber skiftarbeid, blant annet at det motvirker tretthet, særlig på slutten av nattskiftet. Men også i vanlig kontorlandskap hvor man kan legge opp til individuell styring vil dette bidra mye til trivsel og effektivitet.

-Et annet område er i helsesektoren hvor pasienter kan få mer individuell lysterapi. Dette gir en positiv effekt, ikke minst med muligheter for kortere behandlingstid.  

Lars-Fredrik Forberg forklarer at Glamox Luxo jobber tett sammen med forskningssentra, blant annet Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

-Vi leverer teknologi, andre leverer forskning. Og mye forskning gjenstår innen
hovedsegmentene vi jobber med, nemlig skole, helse, kontor og industri
avslutter Lars-Fredrik Forberg.

Bildene under viser et par eksempler på variert lys ved Kongsgårdmoen skole.