De var begge med fra starten av buildingSMART i Norge. De har reist verden rundt sammen. Foto: Data Design System

Mange vil si det er på høy tid at buildingSMARTs Knoll og Tott får prisen

Årets pris:

0

Mange vil si det er på høy tid at buildingSMARTs «knoll og tott» får prisen, skriver buildingSmart i en pressemelding.

De var begge med fra starten av buildingSMART i Norge. De har reist verden rundt sammen, og det internasjonale miljøet kjenner dem godt som store bidragsytere i utviklingen. Begge har lagt ned utallige dugnadstimer og ressurser fra eget firma inn i buildingSMART.

Christensen er alltid positiv og viser et påfallende pågangsmot og engasjement for åpenBIM. Er en fantastisk fasilitator for åpenBIM-seanser, og er kanskje mest kjent for forestillingen «Seeing is beliving» som gikk sin seiersgang over hele verden allerede i 2005-2006. Har både som representant for Selvaag og sitt eget MultiBIM bidratt sterkt til implementering av arbeidsprosesser basert på buildingSMART standardene i inn- og utland.

Stangeland har reist utrettelig rundt i inn og utland og snakket buildingSMART-gospel i mer enn 15 år, og ofte i to-spann med Christensen. Har hatt en rekke verv i organisasjonen, som styremedlem, leder av Implementerts Support Group og leder av teknisk undergruppe i Norge, Product Manager, Medlem av Executive Committee og medlem i Standards Committee.

En av hans kjepphester har vært å bringe fokus på prosess inn i organisasjonen, og han var en av initiativtakerne til IDM prosjektet tilbake i 2005. Stangeland har også deltatt, tatt initiativ til og tidvis ledet prosjekter for utvidelse av IFC-skjemaet, spesielt for tekniske fag og “Product library”. Hans firma DDS har alltid vært early implementers og de har også i dag uten tvil den beste IFC-eksport innenfor tekniske fag.

Sammen var de arkitektene bak “aquarium-konseptet” der tanken var å fokusere på å løse praktiske utfordringer i prosessene. De er ekstremt kunnskapsrike både om prosess og teknologi, og har i stor grad bidratt til utviklingen av IFC standardene, men i enda større grad til implementeringen av dem. buildingSMART ville ikke vært der de er i dag uten deres engasjement, innspill og initiativ.

De får prisen for sitt utrettelige arbeid for praktisk bruk av åpenBIM gjennom mange år, og det er lite som tyder på at denne flammen er i ferd med å slukke, skriver BuildingSMART i pressemeldingen.