Thor-Erik Kolsrud, direktør for drift og vedlikehold i Olav Thon gruppen, og Petter Arnesen, divisjonssjef i Rejlers.

Skal energimerke og komme med forslag til energieffektiviseringstiltak

Rejlers/Thon:

0

Dette er en rammeavtale som Rejlers har hatt helt siden energimerkeordningen ble innført i 2010. Avtalen inkluderer Olav Thon Gruppen inkludert AMFI.

Som en del av avtalen skal Rejlers gjennom sin tverrfaglige kompetanse energimerke nye og eksisterende bygg i porteføljen, komme med forslag på energieffektiviseringstiltak, samt gjennomføre 2. gangs energivurdering av tekniske anlegg. I henhold til Energimerkeforskriften skal tekniske anlegg energivurderes hvert 4. år, og bygg energimerkes hvert 10. år.

– Vi er stolte av å få fornyet tillit og fortsette å være en viktig leverandør og samarbeidspartner med Olav Thon Gruppen, sier Petter Arnesen, divisjonssjef i Rejlers Norge.

– Gjennom energimerkeordningen og samarbeidet med Rejlers ønsker vi å sette enda mer fokus på energieffektiv drift og på energibesparende tiltak, sier Thor-Erik Kolsrud, direktør for drift og vedlikehold i Olav Thon Gruppen. Vi ser helt klare miljømessige og økonomiske gevinster ved å iverksette tiltak rapportene fra energimerkingen gir oss, fortsetter han.

Dette er energimerking av næringsbygg

Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1 000 m² skal til enhver tid være energimerket.

Hensikten med energimerkeordningen er å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand. Samt mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut.

Energivurdering av kjeler og klimaanlegg skal bidra til at slike anlegg fungerer effektivt og med minimal miljøbelastning. Det er NVE som administrerer ordningen.