Studentene har nær kontakt med ABB under arbeidet med bacheloroppgaven. Her besøker de demorommet på fabrikken i Skien, f.v. Håkon Skjåk-Bræk, Lars Erik Pettersen, Henrik Olsen, og Magnus Tangen. Foto: Stein Arne Bakken

Studenter vil hjelpe nettselskaper med å utnytte AMS og få smartere nett

Bacheloroppgave:

0

Det er Energibransjen.no som skriver at både teknisk og økonomisk vil dette være den beste løsningen dersom nettselskapet vil å bruke AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer) til å få et mer robust og pålitelig distribusjonsnett.

Det vil bli mer kostbart å anskaffe prefabrikkerte nettstasjoner uten konsentratorer, for så å utstyre disse med nødvendig kommunikasjonsutstyr senere.

Også ombygging av eksisterende nettstasjoner vil  bli dyrere på grunn av at det vil kreve flere arbeidstimer.

Dette er så langt konklusjonen i bacheloroppgaven til en gruppe elkraftstudenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge i Porsgrunn.

Studentene jobber i nær kontakt med Skagerak Nett i Porsgrunn og ABB i Skien, den største produsenten av nettstasjoner til det norske markedet, skriver Energibransjen.no

Teksten referer til en lengre artikkel om dette temaet som publiseres i maiutgaven av Fagbladet Energiteknikk.