Grønn Byggallianse har valgt Munkedamsveien 62 i Oslo til å være månedens utvalgte for april 2016. Foto: Terje Borud

Byggalliansens utvalgte for april er Munkedamsveien 62 i Oslo

BREEAM-NOR Excellent:

0

Dette fremhever Grønn Byggallianse når de nå har valgt ut månedens bytgg for april 2016.

– Forretningsbygget er klassifisert BREEAM-NOR Excellent og energiklasse A, forteller prosjektsjef i ROM Eiendom, Sven Kruse-Jensen og noen av tiltakene som ble gjort for å oppnå denne klassifiseringen er blant annet grønt tak og utendørsområde. ROM har en offensiv miljøstrategi der en av ambisjonene våre er at alle nye bygg skal sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, sier Kruse-Jensen.

Kontorbygget i Munkedamsveien 62 har fått en score på 77,5 poeng som gir utmerkelsen Excellent. Det endelige sertifikatet vil bli overlevert når all nødvendig dokumentasjon er klar etter ferdigstillelse.

Det er gjennomført en rekke miljøvennlige tiltak for det nye kontorbygget. Det scorer blant annet høyt i BREEAM for sitt grønne tak og utendørsområde. Grønne tak er estetiske og gir et økologisk bidrag til nærområdet. Vinduene er glassbokser med skjermer plassert i forhold til sollyset. Skjermene tar sollyset morgen og ettermiddag, og når sola står rett på går en automatisert screen ned.

Det er også lagt til rette for miljøvennlig drift av bygget. Under bygget er det boret energibrønner som henter ut varme og kulde fra grunnen ved hjelp av en varmepumpe.

Det er god tilgang på dagslys som bidrar til et godt innemiljø og reduserer behovet for belysning. Energimålere kontrollerer hvor i bygget energien blir brukt og til hva. På denne måten kan forvalteren enklere gjøre tiltak for energisparing.

Et av kravene BREEAM-NOR stiller er et avfallsrom med plass til sortering i minst seks deler og kjølt lager for matavfall. I kjelleren er det også installert dusj- og garderobefasiliteter for syklister og gående. Byggets sentrale lokasjon bidrar også til enkel tilgang for besøkende og leietakere.

Sertifiseringsprosessen
bevisstgjør aktørene

– Prosessen med å sertifisere et bygg i BREEAM NOR starter i planleggingsfasen av prosjektet. Det stilles krav til vurderinger og analyser før vi tar avgjørelser. Her dreier det seg om alt fra valg av energikilde til å utforme bygget på en måte som er optimal i forhold til plassering og behov, forteller Kruse-Jensen.

BREEAM-NOR bidrar til å ta gjennomtenkte valg fordi man får ikke poeng for å gjøre et gode valg ved tilfeldighet. Det stilles krav til sjekklister, prosedyrer og testing av bygningen. Dette gjelder blant annet testing av tekniske anlegg, akustisk testing og fuktsikring. Disse kravene bidrar til å øke kvaliteten i bygget. BREEAM-NOR gir incentiv for miljøvennlige valg, og bidrar til å utvikle bransjen i en miljøvennlig retning.