Trond Bersvendsen, Johnson Controls Norway AS. Foto: Hilde Kari Nylund

– Vi systemintegratorer og leverandører av bygningsautomatisering misliker Svarteper

Tour 2016:

0

-Medlemmer i Integra er systemintegratorer og leverandører av bygningsautomatisering. Flere av oss tilbyr også ITB tjenester. Tradisjonelt kommer vi for sent inn i byggprosjektene, sa Trond Bersvendsen, Johnson Controls Norway AS i et foredrag under Tour 2016 – Riktig med en gang.

-Vi misliker å bli sittende med Svarteper, la han til.

Han forklarte at systemintegratorer og leverandører av bygningsautomatisering  ikke liker å få «skylda» for mangelfulle leveranser, at det ikke oppnås kundeforventninger og funksjonalitet. Spesielt i samspillet mellom byggesakens ulike fagdisipliner.

Han påpekte at ITB-koordinator/systemintegrator må inn i en tidlig fase i prosjektet, for å blant annet å kvalitetsikre at sensorer, uniter og bygningsdeler faktisk innehar  nødvendige egenskaper for å kunne utveksle tiltenkt funksjon og informasjon. Ikke alle forstår at systemintegratorer faktisk bygger små og store «roboter» inne i bygget. For å få en robot til å fungere optimalt må alle «armer og ben» være sammenkoblet, og kunne snakke samme språk.

– Samhandlingen i verdikjeden viser et klart og økende behov for standardiserte prosesser for prosjektering, gjennomføring, testing og idriftsettelse. NS 6450 er svaret vedrørende en standardisert og planlagt idriftsettelse og prøvedriftsperiode. Mye kan gå galt i en travel idriftsettelsesfase, hvor automasjon ofte kommer i en uheldig klemme mellom ferdig montasje/terminering og overlevering til byggherre. Dato for overlevering er som oftes fast, mens forsinkelser i byggefasen gjør at faktisk tid for idriftsettelse krymper. Dette kan gå direkte ut over kvaliteten i idriftsettelse.

– Man må starte tidlig med å planlegge slutten – bruk NS6450, sa Bersvendsen og la til tre utropstegn!!!

Også NS 3935:2011 – ITB fikk oppmerksom fra Bersvendsen.

-Stadig flere byggeiere benytter NS 3935 – ITB, understreket han.

Som tredje viktige standard kom han inn på NS-EN 15232:2012 Bygningsautomatisering som er avgjørende å følge med hensyn til energiytelsen i bygninger.

– NS-EN 15232:2012 Bygningsautomatisering er et godt verktøy for kommunikasjon mellom teknisk entreprenør og byggeiere. Denne angir energibesparelser i prosent for forskjellige automatiseringsløsninger og bygningskategorier.
 

Bersvendsen mener at man får mer funksjonalitet for hver krone ved å følge standarden. Den gir byggherre en god og oversiktlig kost-nytte analyse.

-Samtidig er det avgjørende at en ITB-ansvarlig hyres inn før utarbeidelse av virksomhetsprogrammet, fastslo han.

Konstruktiv dialog tidlig i prosessen

-Sørg for god og konstruktiv dialog mellom aktørene i byggeprosjekter allerede tidlig i prosessen, og også underveis gjennom hele prosjektet.

-Integras medlemmer blir nå oftere tildelt Jokeren, eller kall det gjerne Sparesset. Vi ser en positiv endring i bransjen, hvor bevisste byggherrer tar med systemintegrator / ITB i forprosjektet. Dette kan forhindre at noen blir sittende med Svarteper.

Han ser at systemintegratorene som er medlemmer av Integra opplever å være i en god forbedringsprosess.

-Vi vil fortsette vårt aktive arbeid med å bidra til mer tilfredse byggeiere, og dermed også tilfredse medlemmer av Integra, sa han og la til at Johnson Controls Norway AS gjennom mange år har vært et aktivt medlem av Integra.

-Vi er overbevist om at når trilogien NS 3935, NS 6450 og NS EN15232 blir beskrevet og etterlevd, noe vi alle parter vil tjene stort på.

-Sammen forbedrer vi byggeprosessen i Norge! Sammen skaper vi et bedre miljø-fotavtrykk for nye og rehabiliterte bygg i Norge! avsluttet Trond Bersvendsen.