Mesterfjellet skole i Larvik.

Grønn Byggallianse gir eksempler på forenkling av tekniske systemer

Tipshefte:

0

Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og kjølesystem være en smart løsning for å oppnå mere kostnadseffektive og miljøvennlige bygg?

Spørsmålet stilles innledningsvis i siste tipshefte fra Grønn Byggallianse, et tipshefte i en serie og dette siste er gitt navnet: Forenkling av tekniske systemer.

Her er det et par grundige eksempler på forenkling av tekniske systemer i bygg, det ene er fra Lustenau i Østerrike og kjent som 2226-bygget. Det andre er kanskje Norges mest omtale rehabiliterte kontorbygg, nemlig Powerhouse i Bærum. Tipsheftet har mange detaljer om begge prosjektenes tekniske systemer.

Mindre kjent, men også interessant det rehabiliterte bygget til  Oslo Sparebank i Øvre Slottsgate i Oslo. Dette er i designet for bruk av naturlig ventilasjon.

Tipsheftets beskrivelser ar at et tidligere gårdsrom er ved rehabiliteringen endret til glassgård og benyttes som tilluftkammer for ventilasjon av soner mot glassgården. Kontorer mot glassgården ventileres gjennom automatiserte luker i fasaden. Avtrekk fra kontorer går via overstrømning til trapperom og sentral avtrekksvifte. Om sommeren kommer tilluften til glassgården gjennom lavt sittende brannluker i fasaden mor Øvre Slottsgate. Om vinteren kommer tilluften gjennom luker i taket. Om sommeren nattkjøles glassgården med naturlig ventilasjon inn gjennom brannluker mot Øvre Slottsgate, og ut gjennom luker i tak. Energien (kulden) magasineres i eksponerte teglvegger i glassgården. Magasinert energi brukes til kjøling av tilluft til kontorer på dagen.

Skoleeksempel

Mesterfjellet skole i Larvik er også omtalt fordi dette er designet for bruk av hybrid ventilasjon. Bygget har sentralt ventilasjonsaggregat med kapasitet på ca 60 prosent av vanlig prosjekteringspraksis. Mekanisk ventilasjon suppleres av automatisk styrt vinduslufting. Bygget ble ferdigstilt i 2014. Driftserfaringer så langt er gode, med lavt energibruk og tilbakemeldinger fra brukerne om et godt inneklima. Målt energibruk første driftsår er 59 kWh/m2 år.

Målet med tipsheftet «Forenkling av tekniske systemer», er å gi en enkel innføring i konseptet. Målgruppen er beslutningstagere og lesere som ønsker en rask introduksjon. Tipsheftet gir veiledning i når forenkling er mulig, sammenligner ulike konsepter og gir eksempler på prosjekter med forenklede tekniske løsninger.

Grønn Byggallianses tipshefte er interessant lesning om temaet forenklede tekniske systemer og er skrevet av Arne Førland-Larsen, Ingrid D. Halderaker og Katharina Th. Bramslev.

Grønn Byggallianse har også utarbeidet en mer utførlig veileder «Avanserte versus enkle tekniske systemer – fordeler og ulemper”. Veilederen har detaljerte beskrivelser av ulike løsninger for forenkling for videre inspirasjon og økt kunnskap.