Janne Grindheim og T. Thorgeir Harsem fra Norconsult.

Snakket om forskningsprosjektet Lavenergisykehus under Haag-konferanse

Under sykehuskonferansen i Haag i Nederland 17. – 20. april i år holdt Janne Grindheim og T. Thorgeir Harsem fra Norconsult foredrag om teknisk integrasjon og fleksibilitet for å redusere energibruk i sykehus.

0

Rundt 850 deltagere, 120 utstillere og spesielt inviterte foredragsholdere fra hele verden var til stede på denne sykehuskonferansen.

Tittel på Grindheim og Harsems foredrag var «Total Integration of Technical Installations Makes Hospitals Energyefficient and Flexible for Changing During Lifetime». Foredraget er utarbeidet på bakgrunn av forskningsprosjektet «Lavenergisykehus» som pågikk i perioden desember 2010 til juli 2015.

Norconsult hadde prosjektledelsen på forskningsprosjektet, med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd. Som et resultat av forskningsprosjektet er det utarbeidet over 20 veiledere for byggherrer, brukere og planleggere av sykehus.

Veilederne omfatter tekniske løsninger innenfor både rehabilitering og nybygg, og viser hvordan sykehus kan utformes og driftes med tanke på energieffektivisering. Grindheim og Harsems foredrag tok utgangspunkt i en av disse veilederne.

Den 30 minutter lange presentasjonen ble godt mottatt av tilhørerne i Haag, i følge en pressemelding fra Norconsult. Det ble stilt en mengde spørsmål i etterkant av foredraget og påfølgende innspill.

Arrangøren, International Federation of Healthcare Engineering (IFHE), har som formål å spre ny kunnskap om bransjen gjennom internasjonale konferanser.