LOS Energy kåret i fjor GE Healthcare på Spangereid i Lindesnes til Sørlandets mest energieffektive bedrift. Lillesand ble kåret til landsdelens mest energieffektive kommune. Fra venstre på bildet Anders Gaudestad fra LOS, Trond Madsen og Arne Øvsthus fra GE Healthcare, Odd H. Steindal fra Lillesand kommune og Harald Steinsholt fra prisutdeler LOS Energy.

LOS Energy oppfordrer smarte strømbrukere til å nominere seg selv

Sørlandets energipris:

0

Nå oppfordrer LOS Energy alle smarte strømbrukere til å nominere seg selv.

– Både bedrifter og det offentlige går glipp av store summer som de kunne spart på energitiltak, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS. Han håper Sørlandets energipris kan inspirere flere bedrifter til å bruke strømmen smartere.

– Det finnes mange små og effektive tiltak som gir høy besparelse. Blant gode tiltak finnes bevisstgjøring, digitalisering og automatisering, sier Gaudestad.

LOS Energy ønsker at de som satser på energisparing og energiledelse får større oppmerksomhet.

– Vi trenger flere som kan inspirere andre til mer fornuftig bruk av energi og til å gå foran som gode eksempler, sier Gaudestad. Han håper Sørlandets Energipris kan bidra til å dele mer av de gode erfaringene som allerede er gjort.

– Bedrifter må øke både kompetansen og engasjementet internt for å få det til, og initiativet må komme fra ledelsen, sier Gaudestad.

Kriteriene for å vinne Sørlandets energipris er blant annet at man har fokus rettet mot å være en smart strømbruker, er en pådriver for å automatisere strømsparingen og god til å dele erfaringene fra energiprosjektene med andre.

Alle kan nomionere

I fjor vant GE Healthcare prisen i kategorien bedrift, og Lillesand kommune vant prisen i kategorien offentlig. Nytt i år er at alle kan nominere virksomheter de synes er smarte strømbrukere. Kriteriet er et forbruk på over 300 000 kilowatt timer i året. I juryen sitter representanter fra energikonsulentene Rejlers, Klimapartner Agder, Eyde-nettverket og LOS Energy.

– God energiledelse er positivt for både miljøet og økonomien, og jeg håper mange vil være med i konkurransen og dele sin erfaringer, sier jurymedlem Linda Rabbe Haugen, energirådgiver i Rejlers.

Prisen deles ut under LOS Energidag 25. mai, og fristen for å nominere deltakere er 6. mai.

Kriterier for nominasjon og påmeldingslenke finner du her: losenergy.com/energipris