Brynseng skole i Oslo skal åpne i 20+17. HRTB Arkitekter AS MNAL

Norges største fasadeintegrerte solcelleanlegg holder fremdriften

Undervisningsbygg setter opp et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1000 kvadratmeter på Brynseng skole i Oslo. Solcellefasaden og et bygg etter passivhus-standard gir et tilnærmet nullenergibygg. I tilleg skal det bli 20 energibrønner. Nå er byggeprosjektet halvveis, og det er blitt markert.

0

Prosjektleder Paul Lehne i Undervisningsbygg sier byggingen går bra og at alt er i rute. På fasaden mot vest blir teglsteinen nå murt opp. Råbygget med stål og betong er ferdig og montering av prefabrikkerte veggelementer er snart ferdigstilt. Skolen ligger på et platå ved Brynseng T-banestasjon, og siden tomta er ganske smal, bygges skolen i høyden. Dette gir en stor, sørvendt fasade med svært gode solforhold.

– Det mest innovative tiltaket på skolebygget er de bygningsintegrerte solcellene i fasaden, sier miljørådgiver i Undervisningsbygg Bodil Motzke.

Dette vil bli Norges største fasadeintegrerte solcelleanlegg målt i installert effekt og årlig energiproduksjon, og vil bidra til å gjøre Brynseng skole til et av Norges mest miljøvennlige bygg. Solcellene vil normalt produsere strøm til eget behov, men når skolen ikke er i bruk må deler av solstrømmen leveres ut på strømnettet.

Flerbrukshallen er plassert på toppen av skolen, med vidt utsyn. Bodil Motzke, forklarer at hallen er plassert i den øverste etasjen av flere grunner. En av dem er å utnytte lyset best mulig. De gjennomsiktige veggene rundt flerbrukshallen slipper inn dagslyset samtidig som de isolerer godt.

Skolen på Brynseng er også et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet med mål om 50 prosent reduksjon av klimagassutslippet knyttet til energibruk, transport og materialbruk, sammenlignet med et tradisjonelt bygg etter dagens krav. Det er blant annet satt utslippskrav til materialene som inngår i bygget. Det blir ingen bilparkering på tomten, men det er satt av plass til 220 sykkelparkeringsplasser med tak ved inngangspartiet til skolen. Siden skolen ligger rett ved siden av T-banestasjonen på Brynseng, er det lett å bruke miljøvennlig transport til og fra skolen.

Det er også satt strenge krav til energibruken i bygget, hvor målet er å oppnå kravet til nesten nullenergibygg.

– I tillegg til solcellene får skolen 20 energibrønner i grunnen. Disse vil gi både kjøling om sommeren, og varme til varmepumpeanlegget som varmer opp skolen om vinteren, sier teknisk delprosjektleder Magnhild Kallhovd.

Bildet under: Fra feiringen av at skolebygget er havveis i fremdriften. Foto: Omsorgsbygg.

[bildec]2016/19/vk79175ht[/bildec]