Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Vil sjekke om alt fra ventilasjonsaggregater til støvsugere er energieffktive nok

NVE:

0

-Den mest miljø- og klimavennlige energien er den vi ikke bruker. Vi ser at kravene om økodesign og energimerking har gjort at produsentene har skjerpet seg, men fortsatt omsettes det produkter som ikke tilfredsstiller kravene. NVE ønsker derfor å knytte til seg kontrollører som blant annet skal sjekke hva som tilbys i butikkhyllene, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Økodesignkravene har ført til at teknologiutviklingen i retning av mer energieffektive produkter har skutt fart på en rekke områder. Nye krav har blant annet ført til et stort utvalg av LED-pærer, og bidratt til at oppsugingsevne, og ikke effekt, når står i fokus når du skal kjøpe ny støvsuger.

På hvitevareområdet har energimerking ført til at produsentene har skjerpet seg så mye at skalaen er «sprengt», og de minst energieffektive produktene er blitt presset ut av markedet.

Også profesjonelt utstyr må tilfredsstille økodesign, alt fra ventilasjonsaggregater til pumper og motorer. Transformatorer som brukes i kraftnettet er et annet eksempel på en produktgruppe der produktutviklingen har skutt fart etter at det ble innført økodesignkrav.  

Energieffektive produkter er bra både for miljø og klima, den enkeltes privatøkonomi og bedriftenes konkurranseevne. Økodesign- og energimerking av produkter har en sentral plass i EUs klima- og energipolitikk, og kravenes innføres også i Norge. Bare innen sentraloppvarming er målet på europeisk nivå å spare over 500 TWh energi hvert år fra 2020. For lysutstyr er målet å spare vel 100 TWh/år, eller nesten like mye som hele den norske kraftproduksjonen.

– Det er uheldig hvis de som ikke følger kravene til energieffektivitet vinner konkurransen mot mer seriøse produsenter og leverandører. Vi har tidligere tatt stikkprøver av produktenes dokumentasjon og salgmateriell, og blant annet oppdaget lyspærer som ikke tilfredsstiller kravene. Når vi nå i tillegg går i gang med butikkontroller, vil vi kunne avdekke om forhandlerne oppfyller sin plikt til å informere sluttbrukerne om produktenes strømforbruk. Dette gjelder både tradisjonelle butikker og nettbutikker, understreker Skrivarhaug.

NVE er opptatt av at Norge ikke skal bli en dumpingplass for produkter som ikke følger økodesign- og energimerkekravene, og arbeider derfor for at kravene skal gjøres raskt gjeldende i Norge selv om de først må gjennom EØS-godkjenning.

– Rask innføring av nytt regelverk og godt tilsyn sikrer at forbrukerne kan være trygge på at produktene de finner i butikkhyllene tilfredsstiller kravene til energieffektivitet, avslutter avdelingsdirektøren.