Kalmar Energi og skisse av smart fjernvarmenett.

Bygger smart fjernvarmenett i Kalmar med Noda Intelligent Systems

Sverige:

0

I et bygg er det energi lagret i form av varme. Den lagrede varmen kan gjennom smart styring benyttes av andre bygg som benytter fjernvarme, uten at det påvirker inneklimaet.

På denne måten jevnes lasten ut over døgnet, som medfører at kjelene ikke trenger å kjøres like hardt og at sirkulasjonen i fjernvarmerørene blir jevnere, uten at kundene påvirkes negativt.

Takket være denne reguleringen kan dessuten nye hus få fjernvarme uten at flere kjeler eller større fjernvarmerør må bygges.

-På Kvarnholmen er det planlagt både nye universiteter, hoteller og andre bygg. Uten et smart fjernvarmenett hadde Kalmar Energi måttet legge flere rør til Kvarnholmen. Nå klarerer vi de nye byggene med de eksisterende fjernvarmerørene. Det eneste vi trenger å legge til er rørene for tilknytning til de nye husene, sier Mattias Hedberg, prosjektleder for investeringene i smart fjernvarmenett.
 
Et femtitalls hus i Kalmar er knyttet opp til Nodas smartnett og utgjør et stort energilager. I løpet av 2014 og 2015 ble ti bygg i Kalmar knyttet sammen i et smartnett og utgjør et smartnett med veldig bra resultat.

Nå går Kalmar Energi videre med å koble opp ytterligere 40 anlegg, inklusiv det nye Linné-universitetet til det nye systemet. 

– Vi er veldig stolte over dette samarbeidet med Kalmar Energi, og at Noda er en del av satsingen for å bygge et bærekraftig fjernvarmenett, sier Patrick Isacson, administrerende direktør i Noda. En digitalisering av energibransjen er viktig både lokalt og nasjonalt da det gir store effektivitets- og miljøgevinster. 

Kilde: kalmarenergi.se og fjernvarme.no