Fagdirektør Byggautomasjon i GK, Roar Johannesen ( tv), og Bjørn Erik Østli i Forsvarsbygg. foto:GK

– En avtale som gir oss fantastisk mulighet til å utvikle oss på byggautomasjon i eksisterende bygg

GK og Forsvarsbygg:

0

Avtalen gjelder hele landet, det vil si hele Forsvarsbyggs bygningsmasse i alle markedsområder. Rammeavtalens varighet er på 4 år og gjelder fra 12.mai 2016 til 12.mai 20120.

Rammeavtalen gjelder tjenester innenfor kontroll, drift, vedlikehold, oppgradering og nyanskaffelser.

– Først og fremst gir avtalen gir oss en fantastisk mulighet til å utvikle GK Byggautomasjon i forretningsområdet «Eksisterende bygg», sier Johannesen.

Forsvarsbygg understreker viktigheten av enhetlig håndtering av avtalen fra begge parter, slik at man kan høste standardiseringsgevinster i gjennomføringen.

GK benytter derfor sin organisasjonsmodell for «storprosjektorganisering» med en sentral prosjektsjef og med byggautomasjonsmiljøene ute i regioner som ansvarlig for produksjonen.

– Jeg ønsker å takke tilbudsteamet for godt utført salgsarbeid. Tilbudsgjengen har blitt ledet av Bjørn Erik Østli og Trond Brunstad i Oslo med godt interregionalt samarbeid med Terje Sætnan i Trondheim og Tommy Hagenes i Bergen, sier Johannesen.

Forsvarsbygg har som oppgave å vedlikeholde og fornye forsvarets eiendommer. Totalt forvalter Forsvarsbygg nærmere 4,1 millioner kvadratmeter fordelt på 12 407 bygg og anlegg.