- Det er fint at NVE setter fokus på energikontroll, sier Lars Lerdalen i IV Produkt. Fotomontasje: ITBaktuelt/PH

– Engangsgodkjennelse gis ikke på ventilasjonsaggregater

EU-direktiv:

0

Han understreker at Økodesigndirektivet ikke gir en engangsgodkjennelse for én aggregatserie, men at det må til en godkjennelse for hvert enkelt ventilasjonsaggregat.
 
Han viser til artikkelen på ITBaktuelt om at NVE vil sjekke om ventilasjonsaggregater er energieffektive nok.
 
-Det er fint at NVE setter fokus på dette, og ikke lar det skure og gå, sier han.
 
I dag forventes det at produktdesignere og importører bidrar til å redusere energiforbruket og etterstreber energieffektivitet på alle trinn i næringsvirksomheten.
 
Europaparlamentet vedtok i 2009 økodesigndirektivet (2009/125/EF), hvor kravet er på en produkt-til-produkt-basis, at det settes minstekrav til produktytelse for å redusere miljøpåvirkningen og at kravet må oppfylles av alle produkter som selges innen EU, et direktiv Norge har sluttet seg til.
 

Videre sier kravet at det er basert på miljøpåvirkningen gjennom hele produktets livssyklus, fra design, gjennom produksjon og distribusjon og til avhending.
 
Produsenter og importører av produkter som bruker energi (EUPer) – som bruker, genererer, overfører eller måler energi, slik som elektrisitet, gass eller fossilt brensel må forholde seg til direktivet.
 
EUPer omfatter varmtvannsberedere, datamaskiner, fjernsynsapparater, transformatorer, industrivifter, industriovner osv.
 
Direktivet sier også at energirelaterte produkter (ERPer) – som ikke selv bruker energi, men som kan bidra til å spare energi. ERPer omfatter vinduer, isolasjon, baderomsutstyr, herunder dusjhoder, kraner osv.
 
-Økodesigndirektivet er ikke et problem, så sant man holder seg til det som står der. Det vi må sørge for i bransjen er at alle har samme virkelighetsoppfatning, utdyper Lars Lerdalen.
 
Han synes at uklarheter rundt dette går ut over sluttbrukere dersom leverandører operer med ulike verdier i aggregatenes yteevne.
 
-For de leverandørene som markedsfører ventilasjonsaggregater som ikke oppfyller kravene vil det også få konsekvenser, dersom NVE finner noe under sin inspeksjon, fastslår han.
 
Lerdalen kommer inn på spesifikke krav og sier at det er tørr virkningsgrad som skal oppgis, og viser til et konkret tilfelle hvor virkningsgraden er 67,1 prosent.

-Dersom det oppgis en virkningsgrad ved 30 prosent fuktighet i avtrekk, så  får man en virkningsgrad på 72,9 prosent, påpeker han.

-Mange i bransjen har nok ikke fått med seg at vi må forholde oss til Økodesigndirektivet, sier han.

-Kravet sier at alle ventilasjonsaggregater skal beregnes individuelt, sier han.

-Det er heller ikke sånn at bare man klarer virkningsgraden så klarer man Økodesignkravene. Det er mer som skal beregnes enn kun virkningsgrad, påpeker han og nevner eksempelvis batterigjenvinning som skal være 63 prosent i 2016 og økes til 67 prosent i 2018.

-Øvrig gjenvinning er 67 prosent nå 2016 og blir så høyt som 73 prosent i 2018, fastslår han.

-Mitt tips til kjøper av ventilasjonsaggregater er at de bør spørre leverandøren om aggregatene er godkjent i henhold til økodesignkravet.
 
-Og samtidig be om aggregatspesifikk beregning, legger han til under henvisning til kravet om individuell beregning for hvert enkelt aggregat, avslutter Lars Lerdalen i IV Produkt i Sørumsand.