F.v. Trine D. Pettersen, Sami Lankiniemi, Jonny Hellmann , Katharina Th. Bramslev, Jessica Karhu.

Gjør det enklere for byggherrer å ta miljøvennlige materialvalg

NGBC:

0

Teknisk forskrift stiller krav til at bygningsprodukter har lave emisjoner og er uten giftstoffer, men kravene har vist seg vanskelige å følge i praksis. Inntil nå har byggevareprodusentene måttet forholde seg til svært ulike funksjons- og dokumentasjonskrav, og kompetansen til å tolke dokumentasjonen har vært dårlig i alle ledd. Det er stor rift om de materialspesialistene som finnes.

Nå har Norwegian Green Building Council (NGBC) sammen med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island ferdigstilt prosjektet Nordic Guide to Sustainable Materials. Et av resultatene fra prosjektet er en veileder med forslag til konkrete funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter på tre ambisjonsnivåer. Byggherren velger hvilket ambisjonsnivå han vil legge seg på og kan klippe kravene fra guiden rett inn i sin beskrivelse. Kravene kan brukes for nybygg, rehabilitering eller vedlikeholdsprosjekter og er felles for de nordiske landene som har deltatt i prosjektet.

Det er nå et håp om at byggherrer i Norden tar disse harmoniserte kravene i bruk, slik at prosessen blir enklere og rimeligere for både bestiller og tilbyder. NGBC vil også ha nytte av arbeidet i BREEAM-NOR.

I Norge har også blant annet Sintef Byggforsk, Byggevareprodusentenes Forening og Grønn Byggallianse, som representerer store byggherrer og byggforvaltere, deltatt i prosjektet, som er finansiert av Nordic Innovation og deltagende partnere.

Prosjektet som har har gått over to år, har i tillegg til veilederen utarbeidet flere nyttige rapporter, blant annet en brosjyre som informerer om EPD (Environmental Product Declaration) og hva den kan brukes til. Nordisk prosjektleder har vært Katharina Bramslev og norsk prosjektleder har vært Trine Dyrstad Pettersen. NGBC ønsker å rette en spesielt stor takk til disse for arbeidet de ha lagt ned i prosjektet.

Veilederen og andre publikasjoner fra prosjektet ligger tilgjengelig på NGBC sine nettsider. 

I forbindelse med lanseringen vil det arrangeres et 3-timers materialseminar som tar for seg de harmoniserte nordiske kriteriene, hvordan man kan stille og følge opp konkrete og hensiktsmessige materialkrav ved anskaffelser og hvordan materialkravene vil ivaretas i ny BREEAM-NOR manual. Seminaret arrangeres 22.juni i Oslo.

Norwegian Green Building Council (NGBC) er eier av BREEAM-NOR, Norges første miljøklassifiseringssystem for bærekraftige bygg.