God styring sørger for at energi ikke sløses på lys, varme og ventilasjon når det ikke er mnoen til stede. Illustrasjonsfoto: Lavenergiprogrammet.

– Erfaringen viser at elektro, varme og ventilasjon må samarbeide

Installatørråd:

0

Installatør Sveinung Vorland i Bergen Elektro Automasjon (BEA), som har spesialisert seg på blant annet å rehabilitere eldre boliger til en bedre energistandard, peker på at prosjektene fort kan bli så kompliserte at kundene ikke helt vet hvem han skal ringe.

– Ventilasjon, lys og varme kommer ofte fra forskjellige leverandører, og leverer ofte mye av det samme utstyret. Da kan det fort bli et uhensiktsmessig prosjekt, dersom de forskjellige partene ikke snakker ordentlig sammen.

Salgs- og markedssjef Steinar Alvestad hos leverandørbedriften Stork, som leverer blant annet KNX-utstyr, er inne på det samme:

– Det er svært viktig at byggmesteren, arkitekten, konsulenten eller hvem det er som har hovedansvaret samler alle disse trådene helt fra starten og ser behovene til lys, varme og ventilasjon under ett. Vi har dessverre sett eksempler på bygg som har fungert langt ifra optimalt med hensyn til belysning, oppvarming, kjøling og ventilasjon, sier Alvestad.

Vorland peker også på at om huset blir oppgradert til dagens standard (TEK 10) eller bedre,  blir behovet for oppvarming så lite at man må unngå å «skye spurv med kanon».

– Man kan fort havne i situasjonen der man kan spare litt energi, men man ikke får økonomisk gevinst. Vannbåren gulvvarme kan for eksempel være bortkastet i en del tilfeller.

Alvestad hos Stork peker også på at man bør unngå «smarte løsninger» som kan senke investeringskostnaden på utstyr, men som blir dyrere i installasjon og drift.

– Slike «smarte løsninger» kan være termostater som skal styre for eksempel brytere via en egen signalkabel. Alt utstyr bør koples direkte på bussen og kommunisere via hovedsystemet. Det enkleste er alltid rimeligst og mest driftssikkert for kunden i lengden, selv om utstyret kan koste noe mer.

Trådløst vs strekking av busskabler

Vorland hos BEA trekker også fram trådløse systemer som en fordel for å slippe å strekke nye busskabler, men at det fordrer en viss størrelse på anlegget.

– Dersom anlegget blir for lite, kan et trådløst nettverk bli ustabilt. Et slikt «meshnettverk» trenger et visst antall noder for å opprettholde stabiliteten, påpeker han.

Dersom installatøren er usikker, anbefaler Vorland å samarbeide tett med en av de mange kompetente leverandørene av systemer på markedet.

– Disse leverandørene har antakelig den bredeste erfaringen med hva som fungerer i de forskjellige tilfellene, og hvilke fallgruver man bør unngå, sier han.

KNX er det dominerende styringssystemet for lys, varme og ventilasjon på markedet, spesielt dersom man også regner med større nærings- og industribygg. I boligsegmentet får KNX konkurranse av blant annet xComfort, Delta Dore og Smartly.

Det finnes også andre systemer som er såkalt proprietære, det vil si at de leveres av kun en enkelt produsent. Disse kan i enkelte tilfeller være rimelige og ha interessante tekniske løsninger. Det er imidlertid en viss risiko ved å velge en av de mindre levereandøren. Kunden kan komme til å oppleve at den tekniske utviklingen av systemet stopper opp, at det er vanskelig å få tak i utstyr eller at det kan være vanskelig få support på systemet.

xComfort og Delta Dore er også proprietære systemer, men de har fått en størrelse og utbredelse som tilsier at de kan ses på som en de facto industristandard. Smartly er en helt ny aktør på markedet fra norske Lyse.

Lite egnet til ventilasjon

Alle disse systemene egner seg generelt godt som sentralt styringssystem i alle typer bolighus. Det blir kundens kravspesifikasjoner og prisen på de tekniske løsningene som avgjør valget av styringssystemet. KNX kommuniserer på både trådbasert buss og trådløst, xComfort og Delta Dore er trådløse systemer. KNX kan også leveres med IP-konvertere for kunder som ønsker det.

KNX egner seg lite til intern styring av ventilasjon, men her leverer alle ventilasjonsleverandører interne styringssystemer med 100 prosent kompatible grensesnitt mot både KNX og xComfort.

KNX-installasjoner på trådbasert buss må legges på en annen måte enn konvensjonelle anlegg. Alt utstyret har distribuert intelligens og skal dermed koples direkte på bussen, i motsetning til andre systemer der periferiutstyret kommuniserer med en sentral CPU. Bussen kan konfigureres i serie eller i stjerne, men aldri i ring.