Miljøhuset GK har siden åpningen i 2012 vært et av landets mest energieffektive kontorbygg. Med solceller på taket, skal byggets miljøprofil bli enda tydeligere.

Vil få førstehåndserfaring og innsikt i hvordan solcelleanlegg fungerer i moderne kontorbygg

GKs tak:

0

– Dette gir oss førstehåndserfaring og innsikt i hvordan solcelleanlegg fungerer i praksis i moderne kontorbygg, sier direktør Teknologi og marked Bjørn-Osvald Skandsen i GK inneklima.

Miljøhuset GK har siden åpningen i 2012 vært et av landets mest energieffektive kontorbygg. Med solceller på taket, blir byggets miljøprofil enda tydeligere.

Bakgrunnen for at man nå monterer panelene, ved siden av den åpenbare miljøgevinsten, er å gi GK erfaring med solenergi som senere kan komme kundene til gode.

– Vi er klar over at dette ikke vil være en økonomisk lønnsom investering på kort sikt, men sol er hyppig omtalt i samfunnsdebatten for tiden og blir trolig å se på flere anbudsforespørsler i årene som kommer. Da vi bygget Miljøhuset GK, valgte vi å bruke «hyllevarer» tilgjengelig for alle satt sammen på en smart måte, og det samme gjelder for solcellene som nå er montert, forklarer direktør teknologi og marked i GK Inneklima, Bjørn-Osvald Skandsen.

Det er montert 180 standardpaneler på taket av Miljøhuset GK.

– Strømmen som produseres sendes rett inn på hovedtavla og brukes som vanlig, sier Skandsen.

Selv om Miljøhuset GK i utgangspunktet er svært energieffektivt, blir det foreløpig ikke et plusshus.

– I teorien kan det være overproduksjon midt på sommeren og da vil strømmen selges tilbake til Hafslund. Estimert årsproduksjon er snaut 40 000 kWh, så vi vil med andre ord benytte all produsert strøm selv, sier Skandsen.

Anlegget leveres av Solcellespesialisten og skal etter planen være i drift i begynnelsen av juni.

GK Byggautomasjon kobler systemet opp mot SD-anlegget, og GK Elektro står for koblingen mellom solcelleanlegget og hovedtavla.