Prosjektet Nord-Fokserød. Innfelt forretningsutvikler for Caverion avdeling TeVe, Henrik Mæhle.

– En modig eiendomsutvikler som har mer å tilføye enn tradisjonelle løsninger

Innovativt:

0

Han viser til at innovativ og energibesparende ventilasjonsaggregatløsning sikret Enovastøtte på 37 prosent av merinvesteringen for R8 Property sitt nye kontorbygg på Nordre-Fokserød.

Utviklingsdirektør  og partner i R8 Property, Tommy Thovsland, forteller at merinvesteringen på litt over en halv million gi en energibesparelse på 88 000 kWh i året, sammenlignet med vanlig ventilasjonsaggregat.

– Dette nye bygget blir oppført i to etapper, er første byggetrinn vil være ferdigstilt oktober 2016, samlet areal for bygget er på 5 585 kvadratmeter. Det har et estimert energibehov på kun 44 7000 kWh  i året og gi betydelige kostnadsbesparelser for leietakerne som skal benytte bygget, i form av redusert energiforbruk, sier Thovsland.

Den innovative aggregatsløsningen innebærer å benytte doble varmegjenvinnere i rekkefølge, som gir en temperaturvirkningsgrad på 92,6%, i kombinasjon med adiabatisk kjøling.

Seniorrådgiver for Enova, Frode Olav Gjerstad, forteller at grunnlaget for Enovas beslutning er at løsningen ikke har vært utprøvd i Norge tidligere.

– Støtteprogrammet «Ny teknologi for fremtidens bygg» retter seg mot prosjekter bestående av konkrete, fysiske installasjoner. Teknologi som støttes skal ikke tidligere være introdusert i det norske markedet, sier Gjerstad.

Programmet skal gi investeringsstøtte til innovative demonstrasjonsprosjekter i fullskala under reelle driftsforhold. Prosjektene skal bidra til energieffektivisering eller økt produksjon av fornybar energi i Norge.

R8 Property en inspiserende kunde

Caverion har teknisk totalentreprise på prosjektet til en verdi av ca. 20 millioner, og leverer tjenesteområdene rådgivning, design & engineering, prosjektledelse og prosjektgjennomføring.

Forretningsutvikler for Caverion avdeling TeVe, Henrik Mæhle, synes det er inspirerende å jobbe for en kunde som R8 Property.

– R8 Property er en modig eiendomsutvikler, som støtter opp om mennesker som har mer å tilføye enn tradisjonelle løsninger. Prosjektet Nord-Fokserød er nok et bevis på nettopp dette. De tør å bruke en løsning som aldri før er prøvd ut, for å sikre energieffektivitet og minimere miljøbelastning, sier Mæhle.

– I tillegg er det andre smarte og avanserte løsninger, som vil sikre at energibehovet til belysning reduseres gjennom effektiv utnyttelse av dagslys og behovsstyring.

Også behovet for ventilasjon vil styres etter behov, gjennom Caverions egen-utviklede løsning KlimaTak som sikrer et godt inneklima.

– Et godt inneklima er viktig, fordi det fører til færre helseproblemer, lavere sykefravær og økt produktivitet, sier Mæhle.

Leverandør av ventilasjonsaggregatet, Covent, ser på prosjektet med like stor interesse som Caverion, Enova og R8, ikke minst med tanke på den markedsverdien dette kan gi.

– Denne innovative løsningen som vi har utviklet i god dialog med Caverion. Vi har hatt fokus på å være løsningsorienterte, og nå har vi fått til et aggregat som bruker langt mindre energi, som da sparer kostnader senere i livssyklusen, sier Prosjektleder for Covent, Øyvind Søyland.

– I tillegg til at vi har redusert behovet med ettervarme med 63%, i forhold til myndighetskravet, så vil løsningen også gi store besparelser på kjølingskostnader i sommerhalvåret