Tor I Hoel, ÅF Advansia kommer til Eliaden for å snakke om idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner – NS 6450. Foto: ITBaktielt/Per Henriksen

Gjør det riktig med en gang, på Eliaden som åpnes i dag

Han kommer også:

0

«Riktig med en gang Tour 2016» var et landsdekkende konferansekonsept – for private og offentlige eiendomsselskaper, driftsselskaper, deres rådgivere og leverandører av bygningsautomatisering/ tekniske installasjoner.

Arrangørene var Grønn Byggallianse, Enova, Norsk Eiendom, NGBC, Bygg21, Standard Norge og Integra.

For den som ikke fikk delta på en av konferansene rundt i landet, tidligere i år, har muligheten til å ta en nærmere prat med Integra i løpet av dagene Eliaden varer.

Dette gjelder spesielt torsdag 2. juni da ”Riktig med en gang” blir presentert fra åpen scene. Her tar man opphva grønt skifte/ økt bærekraft innebærer – konkret for aktørene i byggenæring ved Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse

Videre formidlers metoder og midler for energieffektivisering i yrkesbygninger – kartlegging – valg av tekniske løsninger – støtteordninger ved Erlend Simonsen, DNB Næringseiendom og Anders Alseth, Enova

Redskap for å oppnå det grønne skifte/bærekraftige tekniske løsninger, står også på agendaen. Her er drift av komplekse og moderne Yrkesbygg ved Bjørn A. Mosskull i Norsk Enøk og Energi, BREEAM in USE – redskap for miljøeffektiv drift ved Magnus Gevelt, NGBC og til slutt idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner – NS 6450:2016 ved Tor I Hoel, ÅF Advansia.

Temaet engasjerte rundt i landet

Arne Eggen i Integra kan fortelle at under konferansene rundt i landet fikk hele verdikjeden ytret seg om viktigheten av å oppnå ”Riktig med en gang”.

–Temaet engasjere alle, veldig mye, sier Arne Eggen.

Han påpeker at det er viktig for lønnsomheten i byggesaker, både i prosjekt og drift og for arbeidsklimaet på byggeplassen.

 –Ved å gjøre mest mulig riktig med en gang oppnår man bedre resultater medbåde energieffektivitet, inneklima og klimafotavtrykket, sier han.

 -Touren ga gode diskusjoner og økt kompetanse og bevissthet hos mange av deltagerne. Verktøyene til bedre resultater finnes, og gruppeoppgavene ga resultater som vil bli vurdert videre, forsikrer han.

Han opplyser at endelig evaluering av Touren 2016 finner sted 22. juli.

-Det er både hyggelig og lærerikt å arrangere møteplasser sammen med andre. Denne gangen sammen med hele syv organisasjoner som hver især jobber med målsetningene til Riktig med en gang.

-Det er å anta at arbeidet med å oppnå Riktig med en gang vil fortsette i enda noen år, sier han og avslutter med at konferanse Touren gjerne kunne hatt flere deltagere, spesielt i Tromsø og Trondheim.

Ble oppringt: – Svært fornøyd

Foto: ITBaktuelt/Per Henriksen

-Jeg ble fredag ringt opp av Consto som var på Tromsø-samlingen med flere personer, Sverre Tiltnes, direktø i Bygg21 (bildet over). Han synes det er hyggelig å kunne formidle veldig gode tilbakemeldinger.

Han sier at Consto ikke påpekte noe helt spesifikt, men at alle derfra var en svært fornøyd med innholdet i konferansen. Bygg21 var også en av arrangørene av Tour 2016.

På Eliaden har Integra stand i Hall D, og er klare til å formidle inntrykkene fra Tour 2016. Eliaden har for øvrig 321 utstillere og 70 ulike seminarer. Utstillerne fyller opp 3 haller, og hver hall har sin åpen scene med løpende gratis foredrag.