Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge AS har all grunn til å smile over å ha sikret seg oppdrag ved prestisjeprosjekt i Vestfold. Foto: Bravida.

– Byggherres mål er å jobbe raskere og billigere enn tilsvarende prosjekter

Tønsbergprosjektet:

0

– Vi ser frem til å benytte vår erfaring og kunnskap sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge AS. 

I konseptfaserapporten er Tønsbergprosjektet kostnadsberegnet til 2,5 milliarder kroner (januar 2014). Entreprisekostnadene er anslått til ca.1,3 milliarder, mens rådgiverkontrakten vil få en verdi på om lag 200 millioner ved fullføringen av prosjektet.

Kontraktsbeløpene er oppgitt ekskl. mva. Etter Bravidas erfaring vil de elektrotekniske installasjonene kunne utgjøre 10-15 % av entreprisekostnadene, avhengig av valgt løsning, kvalitet, grensesnitt og byggetid. For Bravida vil dette bli en betydelig kontrakt.

Arbeidet med forprosjektet starter umiddelbart og skal gjøres ferdig før nyttår. Prosjekteier skal så gi sitt endelige tilsagn om byggestart og finansiering i 1. kvartal 2017.

Bravida skal ha ansvaret for å installere alle elektrotekniske og tele/datatekniske installasjoner, i tillegg til adgangskontollsystem og ITV, totalt vil fire Bravidaavdelinger i region Øst være involvert i prosjektet.

– Dette er et spennende prosjekt hvor byggherres resultatmål er å jobbe raskere og billigere enn tilsvarende prosjekter, blant annet ved standardisering av rom og funksjonelle- og tekniske løsninger. Bravida Norge har jobbet på flere store sykehusprosjekter de siste årene og opparbeidet solid erfaring innenfor tekniske installasjoner i sykehus, sier Tore Bakke.

Skanska blir totalentreprenør for Tønsbergprosjektet – utbyggingen av sykehuset i Vestfold.