Illustrasjonsfoto

Merverdien av grønne bygg – økonomi, miljø og brukervelferd

Forskningsprosjekt:

0

Forskningsprosjektet «Merverdien av grønne bygg» er i gang med en undersøkelse for å kartlegge kunnskap og holdninger om det grønne bygget blant aktører i det norske bygge markedet. Planen er å følge utviklingen i grønne holdninger og grønn kunnskap i årene framover.

«Merverdien av grønne bygg» er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Høgskolen i Østfold. Prosjektet startet senhøsten 2015, og arbeidet innledningsvis har vært knyttet til å sikre en kunnskapsbasert definisjon av «merverdi» og av «grønne bygg». Alle i norsk byggenæring har trolig assosiasjoner knyttet til «grønne bygg», men begrepet fylles med svært ulikt innhold. Det er en utfordring i forhold til å måle verdi.

Videre i prosjektet kommer vi til å arbeide med dokumentasjon av hvilke resultater de grønne byggene oppnår både økonomisk, miljømessig og i forhold til brukertilfredshet. Vi mener det er avgjørende for troverdigheten til de grønne byggene at effekten av de kvalitetene man har lagt inn i byggene i størst mulig grad kan bevises. Bevisene må komme fra systematisk måling av ytelse i driftstiden. Det vil bli etablert piloter for å teste ut løsninger for slik dokumentasjon. I hovedsak blant Grønn Byggallianse sine medlemmer.

Undersøkelsen om anerkjennelse av grønn merverdi, som nå kjøres elektronisk blant medlemmer i Grønn Byggallianse, vil bli utvidet til å omfatte et så bredt utvalg leietagere som mulig. Det er disse som vil utgjøre markedet for byggeiere i fremtiden. Leietageres etterspørsel vil – sammen med myndighetsrammer – være de viktigste driverne for en grønn utvikling.