Konserndirektør Jon Valen-Sendstad under åpningen av Miljøhuset GK i i 2012. Foto: Per Henriksen

Ekstrainvestering på fire millioner gir nå pluss for Miljøhuset GK

I går ble det markert et blått skifte ved Miljøhuset GK; fire år etter at GK flyttet inn i bygget er merinvesteringen i energismarte løsninger spart inn.

0

Da Miljøhuset GK stod ferdig i 2012, var det med en ekstrainvestering på nærmere fire millioner kroner for å oppnå passivhusstandard sammenlignet med energimerke C.

I dag, fire år senere, sparer man årlig en million kroner gjennom reduserte energiutgifter. Dette er penger GK vil kanalisere tilbake inn i forskning og utvikling av nye, energieffektive løsninger som i bidrar til å forme neste generasjon miljøbygg.

– Vi er overbevist om at man må tenke «blått» for å oppnå det «grønne, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK.

Miljøbygg har tradisjonelt sett vært dyre og utbredelsen relativt begrenset. Den brede omstillingen til miljøbygg krever at lønnsomhetsaspektet trekkes lengre frem.

Miljøhuset GK ble ikke bare bygget med svært høye ambisjoner for energibruk; det har blitt et bevis på at teorien stemmer i praksis.

– Da vi bygde huset i 2012 bestemte vi oss for å benytte «hyllevarer», allment tilgjengelige produkter, slik at vi kan reprodusere resultatet for våre kunder, forteller Valen-Sendstad.

Blant de smarte løsningene som i dag gir en gjennomsnittlig tilført energibruk på 67 kWh per m2, er oppvarming via tilluft i stedet for radiatorer og panelovner. Behovsstyrt ventilasjon og belysning holder energibruket til et minimum.

– Mange var skeptiske til denne løsningen og mente det ville gi dårlig inneklima. Dette har vi ikke bare motbevist; det er løftet frem av SINTEF Byggforsk som et forbildebygg gjennom forskningsprosjektet Forklima, påpeker Valen-Sendstad.

I 2016 er Miljøhuset GK enda mer miljøvennlig med 180 solcellepaneler på taket som produserer 40.000 kWh i året.

– Det meste av teknologien vi trenger er allerede utviklet; vi må bare ta den i bruk i større skala. Vi er stolte over det vi har oppnådd med Miljøhuset GK, og ikke minst kompetansen huset har dyrket frem. Dette er kompetanse vi gjerne deler med andre, sier Valen-Sendstad.