Rambøll planlegger ny hovedbrannstasjon for Oslo

Konkurransen om å lede arbeidet med en reguleringsplan for ny hovedbrannstasjon på Bryn er vunnet av Rambøll, i samarbeid med Dyrvik arkitekter. Oppdragsgiver er Omsorgsbygg Oslo KF.

0

I forbindelse med gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet skal hovedbrannstasjonen, som ligger under Y-blokken, flyttes. Befolkningsvekst og behovet for flere ansatte, flere brannbiler og mer utstyr gjør at dagens stasjon er i ferd med å bli for liten. I tillegg er anlegget gammelt og nedslitt. Ny hovedbrannstasjon blir liggende i Tvetenveien 18-20 på Bryn og kan stå ferdig i 2022. På samme tomt skal det også planlegges nye kontorer, med mer, for VAV.

Brynområdet inngår i Hovinbyen og står foran en omfattende transformasjon fra å være et eldre næringsområde til å bli en flerfunksjonell bydel med stort innslag av boliger. Den store utfordringen i planleggingsarbeidet blir derfor å forene de kommunale behovene med en framtidsrettet byutvikling.  

Rambøll og Dyrvik arkitekter vant oppdraget i konkurranse med åtte innkomne tilbud. De oppnådde maks score på kompetanse og erfaring. De leverte også den beste oppgaveforståelsen.

 -Denne seieren er vi veldig stolte av. Å planlegge ny hovedbrannstasjon er både faglig spennende og i tillegg er det givende å være med å utforme et så viktig bygg for hele hovedstaden, forteller Lars Syrstad, prosjektleder fra Rambøll.