Elektroskandia og Schneider Electric oppfordrer til økt samarbeid mellom leverandør, grossist og installatør. Foto: Schneider Electric

Bedre løsninger for energieffektivisering gjennom bransjesamarbeid

Med stadig økende myndighetskrav om energieffektivisering ligger det store muligheter i bransjesamarbeid om å finne gode løsninger som imøtekommer kundenes energieffektiviseringsbehov. Elektroskandia og Schneider Electric kan vise til flere gode eksempler på hvordan man sammen kan skape muligheter. De oppfordrer til økt samarbeid mellom leverandør, grossist og installatør.

0

Fra 2010 til 2040 skal energiforbruket i bygg halveres fra 80 TWh til 40 TWh. Hoveddelen hentes i eksisterende bygningsmasse. En arbeidsgruppe satt ned av Kommunal- og regionaldepartementet har foreslått konkrete virkemiddelpakker inkludert forskriftsendringer med skjerpede krav og virkemidler til energieffektivisering av nye bygg så vel som økonomiske støtteordninger gjennom ENOVA.

For å nå målene kreves i tillegg kompetanseheving og atferdsendringer, og her kommer elektrobransjen inn og står ovenfor følgende:

Det ene er at Regjeringen skjerper energikravene til nye bygg. Med dagens regler blir nye bygg opptil 25 % mer energieffektive. De nye kravene Kommunal og moderniseringsdepartementet har fastsatt innføres som en oppfølging av klimaforliket i Stortinget.

Det andre er at det er ingen restriksjoner for el-varme i bygg under 1000 kvadratmeter.

Til slutt ErP-direktivet – Energirelaterte produkter. I dette ligger at alle produkter som inneholder kvikksølv er forbudt. T5 er nevnt som et unntak, men bare frem til 21. juli 2016. Dette vil resultere i en reduksjon i produksjonen av lysrør i løpet av 3-5 år. Som en konsekvens vil prisen på T5 øke, da de fleste i dag monterer den siste teknologien: LED armaturer.

Dette kan virke utfordrende for både byggeier og entreprenør, men det trenger ikke å være så vanskelig. Schneider Electric og Elektroskandia som henholdsvis grossist og leverandør jobber tett sammen for at kunden skal komme riktig i gang med energieffektivisering. De foreslår at grossist og leverandør jobber tett sammen for at sluttkunden lettere skal kunne komme i gang med nettopp denne energieffektiviseringen.

Det optimale utgangspunkt for både å komme i gang og i mål, er implementering av EOS – energiovervåkingssystemer. Veien til suksess starter med at man får et overblikk over det faktiske energiforbruk. Deretter kan man enklere utarbeide en prioriteringsliste over de mest effektive tiltakene i samarbeid med leverandør og grossist. Grossisten og leverandøren sitter på den nyeste teknologien og kan bidra til at byggeiere får den beste løsningen for nettopp deres bygg, slik at de kan møte myndighetskrav og spare penger.

Et godt eksempel på et slikt samarbeid i verdikjeden er Trondheim Fengsel som ITBaktuelt skrev om 8. juni. Her skal Statsbygg skal redusere energibruken med 5 prosent hvert år frem til 2018. I Trondheim Fengsel skjer det ved hjelp av implementering av energiovervåkingssystemer, herunder energimåling.