Pakkhuset: En arkitektonisk perle tegnet av Lundgaard & Tranberg.

Inviterer driftere på studietur til København

Medlemsfordel:

0

Nå må man skynde seg å legge til her at målgruppen for studieturen er driftsorganisasjonen hos Byggalliansens medlemsbedrifter, en medlemsfordel for de som er med i organisasjonen. I invitasjonen står det at det er vektlagt arbeidet som utføres av driftsteknikere med ansvar for ett eller flere bygg.

Det vil også bli en gjennomgang om hvordan danskene gjennom Energistyrelsen og eiendomsselskapene jobber for å styrke kompetansen og sette krav til drift av bygninger.

Den første dagen består av en befaring av Field’s Copenhagen som er et av Scandinavias største kjøpesenter med over 150 butikker. Dette eies av Steen & Strøm og driftes av ISS Facility Management. Her blir det orientering om driftserfaringer av kjøpesenteret samt andre næringsbygg i området.

Videre blir det besøk i itb Allé på Langeliniemolen. Kontorbygget er i lavenergiklasse 1, og oppvarmes og kjøles ved hjelp av grunnvann. Løsningen reduserer energiforbruket med 75-80 prosent i forhold til tradisjonelle anlegg.

Deltagerne får også se på anlegg som benytter varme- og energimålere fra Brunata. De har i de senere årene arbeidet med noen utvalgte bygninger, hvor de er en slags ”elektronisk varmemester” som overvåker den daglige driften. Brunata har innledet et samarbeide med et av fjernvarmeforsynings-selskapene i København. Ved sine varme- og energimålere kan de styre returtemperaturen slik at energien blir mest muligutnyttet i bygget.

IC-Meter (Indoor Climate Meter) er et måle- og analyseverktøy som skal sikre at bygninger i praksis er sunne, energieffektive og riktig drevne. Målinger og analyser legges til grunn for en eiendoms forskjellige driftsoppgaver. Det blir befaringer i bygg som benytter dette systemet.

Formiddagen siste dag blir et besøk hos Energiforum Danmark i Glostrup. Det er en forening med formål å bidra til en bæredyktig utvikling gjennom nedsettelse av energiforbruket.

22. til 25. august og påmeldingsfrist 1. august

Detaljer om programmet her

Bildet under; Skandinavias største kjøpesenter, Field’s i København.