WSP Norge fornøyd med kundenes tilfredshet

Sjekket:

0
 

“Vi i WSP Norge er opptatt av å skape resultater for våre oppdragsgivere – og av å være både en profesjonell og trygg samarbeidspartner. Skal vi klare det, er det viktig at vi har et godt samarbeid våre kunder”, skriver selskapet på sin nettside.

I samarbeid med Dinamo sendte de i begynnelsen av juni ut en kundeundersøkelse.  

Kundene ble bedt om å svare på spørsmål om WSP, hvilke forventninger de har, hvordan WSP Norge leverer, og i hvilken retning de ønsker at selskapet skal utvikle seg som en bedre samarbeidspartner. Her er noen av hovedfunnene:

· 91 % har et bra eller svært bra helhetsinntrykk av WSP 
· 94% er enige i at WSP opptrer profesjonelt
· 96% svarer at WSPs kompetanse er solid
· 97 % svarer at WSPs medarbeidere viser engasjement

– Resultatene er svært positive, men peker samtidig på noen områder hvor vi har forbedringspotensial. For eksempel ser vi at kundene er opptatt av at vi klarer å levere på planlagt fremdrift. Vi vil bruke funnene fra undersøkelsen til å bli en stadig bedre samarbeidspartner, sier administrerende direktør Knut Jonny Johansen i WSP Norge. 

Undersøkelsen ble sendt til ca. 450 kunder, og svarprosenten var på ca 25 %. For hvert svar vi fikk har vi gitt 50 kroner til Leger Uten Grenser.