WEC anbefaler politikere å legge til rette for utvikling og kommersialisering av lagringsteknologier for fornybar energi.

Energilagring avgjørende katalysator for overgangen til grønn energi

Innovasjonspotensial:

0

– Energilagring er en avgjørende katalysator for overgangen til grønn energi, som vil gi undervurderte fordeler. Det er et stort innovasjonspotensial i energilading. Bruken av sol- og vindkraft vil øke over hele verden etter hvert som kostnadene går ned, sier generalsekretær Christoph Frei i WEC.

Rapporten fastslår at i løpet av de neste 15 årene vil lagringskostnadene for fornybar energi bli redusert med 70 prosent.

Ekspertene bak rapporten regner med at gode lagringsløsninger etter hvert vil kunne erstatte noen kraftverk og redusere behovet for bygging av nye. De mener også at fremtidens lagringsløsninger kan bidra til redusert etterspørsel etter olje.

Det er siste utgave av Elmagasinet som skriver dette.