– Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd

Avslører svakheter:

0

En helt fersk undersøkelse fra Coromatic, den ledende leverandøren av løsninger for virksomhetskritisk infrastruktur, har presentert resultatet av sin årlige undersøkelse rundt drift og vedlikehold av virksomheter i Norden.

Virksomhetskritiske anlegg er betegnelsen på den infrastruktur som må være på plass for å støtte sentral kraft- og dataforsyning og dermed sikre at for eksempel tog kan kjøre, sykehus utføre operasjoner, at bankene kan betale ut lån og at samfunnets vannforsyning fungerer uten avbrudd.

Nærmere halvparten (49 prosent) av dem som har svart har i løpet av de siste to årene ikke gjennomfart en konsekvensanalyse (BIA) rundt forretningsrisikoene ved driftsstans. Nesten like mange (45 prosent) svarte at de i løpet av de siste to Årene har drevet sine virksomheter uten SLA (Service Level Agreement).

Samtidig er bevisstheten rundt forretningsrisiko rundt driftsstans stor. Ca 70 prosent av de spurte lederne angir at avbrudd i et virksomhetskritisk anlegg har stor eller meget stor innvirkning på¥ selskapets virksomhet. Hver fjerde svarte at driftsstans vil få følger for hele selskapets virksomhet.

Det er tydelig at selskaper og myndigheter innser at det er helt avgjærende for organisasjonens overlevelsesevne at den kritiske infrastrukturen fungerer. Samtidig lukker ledelsen øynene for behovet for å sikre driften, noe som er meget alarmerende, sier Gøran Engell, ansvarlig for rådgivningstjenester på Coromatic. Avbrudd hindrer ikke bare organisasjonenes mulighet til å drive og utvikle virksomheten, den skader også varemerket, aksjeeiernes investeringer og kan våre farlig for innbyggerne.

I undersøkelsen kom det også frem at hele 37 prosent av de som svarte har unngått å gjennomføre investeringer i virksomhetskritisk infrastruktur på grunn av at kravene for investeringsunderlag er for komplekse.

Att over halvparten av lederne innser det forretningskritiske i sin infrastruktur samtidig som de unngår å investere i den, illustrerer nettopp problemet. Hos mange organisasjoner savnes et tydelig eierskap av den kritiske infrastrukturen. Ofte har flere funksjoner et delt ansvar, noe som skaper utydelighet. Akkurat som spørsmål rundt økonomi, personal og salg tas opp på ledelsesnivå, så burde også driften av virksomhetskritiske anlegg våre et punkt på ledergruppens agenda, avslutter Gøran Engell.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomfart online hvor over 330 ledere for virksomhetskritiske anlegg i Norden innen alle bransjer svarte. Respondentene hadde lederroller innen IT, eiendom eller Økonomi.

Om Coromatic
Coromatic er leverandør av lysninger for kritisk infrastruktur, som datasentre. Coromatic sarger for tilgang til sikker strømforsyning og datakommunikasjon. Tilbud dekker alt fra rådgivning og design til integrasjon, service og drift av kritisk infrastruktur. Kunder er datasentre, sykehus, industri, offentlige etater og hovedkontora  Coromatic har ca 580 ansatte i Norden og har pr i dag levert lysninger til over 50 land. Coromatic eies av EQT, i tillegg til medarbeidere.