Vinner Lysprisen 2014 - Akershus Festning i Oslo. Foto: Lyskultur

Nå er tiden inne for å søke, for den som vil ha denne gjeve prisen

Norsk Lyspris:

0

– I fjor hadde vi en søknadsrekord med 34 innmeldte prosjekter, og håper i år på tilsvarende eller flere, da bredde og mangfold er viktig i søken på de gode og innovative lysprosjektene, sier Katia Valerie Banoun, daglig leder i Lyskultur.

Som tverrfaglig medlemsforening ønsker Lyskultur å synliggjøre alle involverte parter i belysningprosjektene. De vellykkede lysprosjektene er et resultat av samspill mellom ulike aktører som byggherre, lysdesign, arkitekt, RIE, installatør og leverandører.

Les mer Norsk Lyspris og søknadskriterier her

Norsk Lyspris er etablert av Lyskultur, og deles ut hvert år. Norsk Lyspris setter fokus synliggjøring av gode og innovative lysprosjekter i Norge. 

Prisutdelingen fremhever veldesignede og nyskapende belysnignsprosjekter, og skal profilere godt lysdesign. Norsk Lyspris holdes årlig mot slutten av hvert år.

Norsk Lyspris er en prisutdeling innenfor tre kategorier:

•    Beste innendørsprosjekt
•    Beste utendørsprosjekt
•    Åpen klasse

Norsk lyspris er en hederspris som tildeles prosjekters lysdesign og hovedaktører. Søkere oppfordres til å informere om alle involverte aktører i hvert prosjekt. Det er ikke knyttet pengepremier til prisene. 

Vinnere av Norsk Lyspris overrekkes plakett ved en offisiell prisoverekkelse. Nominerte kandidater mottar hederlig omtale og diplom. 

Norsk lyspris tildeles prosjekter innenfor følgende kriterier:

• Beste Innendørsprosjekt
Innendørs belysningsprosjekter hvor lysdesignet utmerker seg. Lyset kan fremheve bygningens arkitektur, understøtte bygningens bruk og øke menneskets trivsel og velvære. Kvaliteter som vurderes er utforming og lysteknikk, som for eksempel; hvordan dagslys, kunstig lys, og hvordan styring og regulering av disse spiller sammen på en overbevisende måte. Belysningen skal være tenkt inn i en helhet, ha et tydelig konsept og bør romme nytenkning.

 Beste utendørsprosjekt
Mindre eller større utendørs belysningsprosjekter hvor utendørsbelysningen inngår som et vesentlig parameter i områdets fremtreden og funksjon, hvor lyset konsekvent er tenkt inn i helheten og forsterker den visuelle opplevelsen. Prisen kan gis til belysningen for en park, veilysanlegg, bro, et torv, en større fasade eller lignende.

• Åpen klasse
Åpen klasse skal fange opp alle spesielle lysprosjekter og produkter som fortjener ekstra oppmerksomhet på grunn av sin utførelse, effekt, oppfinnsomhet eller særegenhet. Dette kan være utstillinger, lyskunst, midlertidige- og faste lysinstallasjoner, godkjente lysplaner etc.; samt produkter som er med på å videreutvikle belysningsbransjen – som armaturer og lamper, styringssystemer, lyskilder osv.

Juryens særpris
I helt særegne tilfeller kan juryen utdele en særpris til personer som faller utenfor prisens egentlige rammer. Særprisen kan eksempelvis tildeles:

•    En person som har betydd noe helt spesielt for det norske lysmiljøet 
•    Anlegg utfort av norske lysdesignere, arkitekter eller rådgivere, i andre land 

Det kan ikke søkes til denne prisen, og prisen utdeles utelukkende etter juryens oppfordring. 

Nordisk Lyspris
Nordisk Lyspris utdeles av de nordiske medlemsorganisasjonene for lys og belysning;

• Dansk Center for Lys, Danmark
• Soumen Valoteknillinen Seura, Finland
• Ljostæknifelag Islands, Island
• Ljuskultur/Belysningsbranschen, Sverige
• Lyskultur, Norge

Prisen skal profilere nordisk lysdesign, og legger vekt på lysdesign og –installasjoner som utmerker seg, og kombinerer estetikk, arkitektur, teknologi, kvalitet, energi og profil. Hvert land har lov til å nominere to prosjekter fra sine medlemsland. 

Nordisk Lyspris deles ut annethvert år, hvor vinneren tildeles diplom i en formell seremoni.