Nye elektroniske sikringer skal gi mindre driftsstopp og raskere feilsøking. Illustrasjon: ITBaktuelt/Per H.

Nye elektroniske sikringer skal gi mindre driftsstopp og raskere feilsøking

Produktnytt:

0

Lave spenninger som 24 og 48 V DC mates av strømforsyninger med en begrenset utstrøm.  Kabler i kretsene begrenser kortslutningsstrømmen p. g. a. sin resistans og dermed løser ikke tradisjonelle sikringer ut. Alle kursene faller og resulterer i driftsstopp og tidskrevende feilsøking.

Lutzes elektroniske sikringer er basert på en mikro prosessor og løser ut selv ved lange kabler og bryter omgående opp feilen uten at de andre kursene påvirkes.

I en pressemelding skriver OEM Automatic at dette gir stor fleksibilitet, blant annet fordi merkestrøm og karakteristikk stilles inn etter last og separat alarm for hver kurs eller felles alarm.

Videre at sikringene mates via kobberskinne med visuell galvanisk isolasjon eller direkte på hver kurs og at det kan gjøres en fjernreset eller bare med knappen i front.

Det ene nye produktet er 716409, en sikring for 24 V DC kretser og små strømmer. Merkestrøm er innstillbar fra 200 mA – 2 A i 200 mA trinn. Man velger mellom kvikk, mellom eller treg karakteristikk.

En og samme sikring erstatter et stort antall glasssikringer og garanterer en mye bedre selektivitet ved overlast eller kortslutning.

Det andre nye produktet er 716406 en sikring for 48 V DC kretser, merkestrøm er innstillbar fra 1-6 A i 1 A trinn. 5 valgbare karakteristikker fra kvikk til meget treg avhengig av last og startstrømmer, opplyser produktansvarlig Joachim Bjelland hos OEM Automatic i pressemeldingen.