Fra den interne launch i Simulatorsenteret på Remmen kunnskapspark. Fra venstre: Knut H. H. Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems og styreleder i NCE Smart Energy Markets og Dieter Hirdes, INVADE- prosjektkoordinator / direktør Forskning og Innovasjon i Smart Innovation Østfold.

Om INVADE-prosjektet og partnere

0

Om INVADE-prosjektet

  • Prosjektet har oppstart i Q4 2016 og varer i 3 år.
  • 12 Europeiske aktører med ekspertkompetanse innen IT, smart energi og teknologi
  • INVADE skal løse køproblemene i det europeiske strømnettet, slik at mer fornybar energi kan mates inn i strømnettet og at forbrukstopper kan utjevnes ved bruk av store og små batteripakker i strømnettet og hos sluttkundene. Også bruk av elbiler til lagring og som fleksibilitetsreserve skal utvikles i prosjektet. På denne måten vil energiselskapene slippe dyre investeringer i utvidelse av strømnettet, noe som vil komme forbrukerne til gode i form av lavere strømpriser.
  • Alt dette skal styres av INVADE-IT-plattformen som baserer seg på ny teknologi innen Big Data Analytics. Denne plattformen vil bli integrert med eksisterende infrastruktur og systemer ved pilotområdene i Tyskland, Spania, Bulgaria, Norge og Nederland.
  • Prosjektet skal integrere ulike komponenter slik som fleksibilitetsstyringssystemer, energilagringsteknologi og elbilteknologi for å legge til rette for helt nye forretningsmodeller i energibransjen.
  • Storskala pilotprosjekter i fem europeiske land: Pilotene vil bli validert gjennom storskala demonstratorer ved hjelp av mobile, distribuerte og sentraliserte anvendelsesprosedyrer eller User Cases. En integrasjon av transportsektoren vil skje gjennom pilotene i Norge og Nederland, som er de to land i verden med høyest andel av elbiler.

Partnere i prosjektet

Smart Innovation Østfold AS (NO, coordinator), Universitat Politècnica de Catalunya – CITCEA (ES), Norwegian University of Science and Technology (NO), Teknologian tutkimuskeskus VTT oy (FI), eSmart Systems AS (NO), NewEn Projects GmbH (DE), Albena JsCo (BG), Schneider Electric Norway (NO), LYSE (NO), Estabanell y Pahisa Energia (ES), ElaadNL (NL) and GreenFlux ASSETS B.V. (NL)

Partnere i Norge

Smart Innovation Østfold AS er en forsknings- og innovasjonsbedrift med 24 ansatte som leder NCE Smart Energy Markets-klyngen. Hovedforskningsområder er Smart energi, Smarte byer og digitalisering. Selskapet har siden 2009 initiert og deltatt i over 20 forsknings- og innovasjonsprosjekter med en samlet budsjettramme på over 450 MNOK, 5 av disse er EU-prosjekter, bl.a. EMPOWER-prosjektet med en budsjettramme på 60 MNOK. Les mer om Smart Innovation Østfold på: www.ncesmart.com

eSmart Systems AS er et teknologiselskap som har utviklet en kraftig og skalerbar systemplattform som kan motta, behandle, analysere og visualisere store mengder data i sanntid. Selskapet ble startet i 2012 av et svært erfarent team som tidligere har stått for noen av Norges største IT-eksporter, som leveringen av Californias kraftbørs, California Power Exchange. Siden 2012 har selskapet hatt en kraftig vekst og består i dag av 50 ansatte med kontorer i Halden, London, San Francisco og Singapore. www.esmartsystems.com

LYSE AS er et norsk konsern som opererer innen områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland, og har blitt en betydelig nasjonal aktør innen fornybar energi. Med erfaringen fra bygging og drift av infrastruktur har konsernet etablert seg som en nasjonal aktør innen fiberbredbånd. Konsernet har også bygget ut et gassnett i Sør-Rogaland og driver LNG-virksomhet i et nordisk marked. www.lysekonsern.no                 

Schneider Electric Norge AS er globalt ledende innen energihåndtering og automatisering, og hadde i 2015 en omsetning på 27 milliarder euro. Med over 160 000 medarbeidere betjener vi kunder i mer enn 100 land. Vi hjelper dem å håndtere energi og prosesser på en sikker, pålitelig, effektiv og bærekraftig måte. Fra den enkleste bryteren til komplekse operativsystemer, skal vår teknologi, programvare og servicetjenester forbedre måten kundene våre styrer og automatiserer virksomhetene sine på. Schneider Electric har vært i Norge siden 1977 og har i dag cirka 600 ansatte lokalt samt en sterk markedsposisjon i flere markedssegmenter. Viktige satsingsområder er akvakultur, olje og gass, transport, næringsbygg og bolig. Vår nettilkoblede teknologi preger industrien, forandrer byer og beriker liv. I Schneider Electric kaller vi det Life Is On.  www.schneider-electric.com

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er Norges største universitet med rundt 6700 ansatte og 39000 studenter. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og driver forskning og utdanning innen de fleste fagområder. NTNU har et årlig budsjett på 7,6 milliarder kroner, deltar i en rekke EU-prosjekter, og har tett forskningssamarbeid med SINTEF, næringsliv og industri, samt samarbeid med rundt 200 universiteter i verden om forskning og utdanning. To NTNU-miljøer er partnere i prosjektet: Institutt for elkraftteknikk og det humanistisk-samfunnsvitenskapelige energiforskningsmiljøet ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier med kompetanse innen sluttbruk og implementering av smarte nettløsninger. Energi er NTNUs største tematiske satsingsområde innen forskning, les mer om NTNUs energiforskning på www.ntnu.edu/energy