Idar Kreutzer (f.v.), administrerende direktør i Finans Norge, Tonje Frydenlund, daglig leder i Snøhetta, Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg og Rolf Thorsen, administrerende direktør i Oslo S Utvikling er trekkplastre på NGBCs arrangement neste uke.

Hvorfor er byggenæringen glemt i det grønne skiftet?

Hvorfor er byggenæringen glemt i det grønne skiftet? Dette er spørsmålet som stilles under Arendalsuka i regi av NGBC neste uke. Ressurspersoner som Idar Kreutzer (f.v.), administrerende direktør i Finans Norge, Tonje Frydenlund, daglig leder i Snøhetta, Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg og Rolf Thorsen, administrerende direktør i Oslo S Utvikling gir sine bidrag.

0

Et raskt søk på internett viser at det bare i 2016 er publisert over 1500 artikler om det grønne skiftet i norske aviser, men kun et fåtall tar for seg byggenæringen i relasjon til klimamålene som er satt. 

Bygg står for om lag 40 prosent av det globale energibruket og en tredjedel av verdens utslipp av klimagasser. Bygg som bygges eller rehabiliteres i dag vil bli stående lenge etter at Norge skal være klimanøytralt. Hvorfor har ikke byggenæringen da en mer sentral plass i det grønne skiftet?

Det er spørsmålet som stilles under arrangementet ”Byggenæringen – Glemt i det grønne skiftet?” i regi av NGBC som går av stabelen under Arendalsuka, 17.august. Seminaret setter fokus på hvordan konkrete virkemidler som BREEAM og andre miljøsertifiseringsordninger kan bidra til betydelig utslippskutt samtidig som det skaper ny grønn vekst og arbeidsplasser.

Deler av næringen er allerede i gang med å ta sin del av ansvaret og ligger langt foran offentlige pålegg. Men for å få nødvendig fart på utviklingen etterlyses politiske virkemidler og incentiver, og ikke minst at offentlige leietakere blir sin markedsmakt bevisst og etterspør bedre og grønnere bygg.

På seminaret vil vi få presenter noen av de mest spennende byggeprosjektene som har tatt i bruk sertifisering for å sikre lavere utslipp og andre miljøfordeler. Resultatene er imponerende og viser også at sertifisering gir mange andre fordeler som bedre inneklima, trivsel og lavere sykefravær samtidig som byggenes driftskostnader går ned.

Se fullstendig program for arrangementet her.