Adm. direktør Ragnhild S. Sveen (innfelt) i Stange Energi mener at sol er framtida, viser til Tyskland og og satser på dette. Bildet av solcelleparken er fra Tyskland.

Satser på sol i Innlandet og søker etter solsjef

Kan Tyskland, så kan Innlandet også. Nå har de planer om å satse på solenergi. Eidsiva Energi planlegger å bygge regionens første solcellepark med private medeiere, mens Stange Energi innleder sin satsing med solceller på eget bygg. Sol er også tema for to svensk-norske prosjekter der aktører fra Innlandet deltar.

0

 

Eidsiva vil jobbe videre med ideen utover høsten, og de jobber også med muligheten for å tilby ferdige solcellepakker til kundenes boligtak allerede innen neste vår.

Stange Energi gikk tidligere i sommer ut med nyheten om at de vil satse betydelig på solstrøm. Nå søker de solsjef, i følge annonsering på egen hjemmeside. Arbeidsoppgavene er å videreutvikle konsepter for sol og jobbe mot strategiske samarbeidspartnere.

De har inngått et samarbeid med solcelleselskapet Otovo og Stange Energi ønsker å bli store på solenergi, også salg av utstyr. Selskapet har allerede i en årrekke vært store på varmepumper.

– Sol er framtida, sa adm.dir. Ragnhild S. Sveen til avisa HA da hun presenterte nyheten om at de skal montere solcellemoduler på taket i virksomhetens administrasjonbygg i løpet av sommeren. Dette er alene er nok til å dekke energibehovet til to eneboliger.

Sveen sa at det selvfølgelig er en viktig signaleffekt i at virksomheten selv har solstrømproduksjon, når de nå skal få andre til å gå for denne løsningen. – Det er viktig at Stange Energi er med på å utvikle energimessige miljøløsninger, fortalte hun videre til HA.

– Potensialet for å produsere solkraft i Sør-Norge er sammenlignbart med Tyskland, så forhåpentligvis vil vi se mer solceller på taket i Norge og Innlandet i årene som kommer, sier energirådgiver Benoit Dugers i Energiråd Innlandet til avisa GD.

Solenergi og energisystemer er også et av hovedtemaene i Interreg-prosjektet ecoINSIDE, der hovedmålet er å bidra til grønn tilvekst i Indre Skandinavia. Hedmark fylkeskommune er blant bidragsyterne, og en rekke partnere fra Innlandet deltar i prosjektet – deriblant Energiråd Innlandet.

Energiråd Innlandet er også støttepartner i Arena Sol – et norsk-svensk prosjekt støttet annet Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd med målsetting om å bygge en regional næringsklynge for sol i Norge.

Kunnskapsbyen Lillestrøm er prosjektleder på norsk side for begge disse prosjektene.

Kilde: Energiråd Innlandet.