mits har vært rådgiver for flere titalls passivhus- prosjekter i hele Norge, og underviser i design av passivhus for ENOVA.

– Det er godt å komme tilbake til Rambøll i Trondheim

Ferry Smits:

0

Smits har tidligere jobbet nesten 10 år i Rambøll. De siste to og etthalvt årene har han vært i LINK arkitektur, som rådgiver for teknikk og miljø, samt ledet deres miljøsatsing. Nå vender han tilbake, og blir igjen en del av Rambøll-miljøet i Trondheim.

– Det er veldig gledelig at Ferry kommer tilbake til oss. Han er en unik ressurs som tilfører prosjektene våre stor verdi, sier avdelingsleder for spesialfag, Dag Denstad. Seksjonsleder for bygningsfysikk Kristin Elvebakk er enig.

– Jeg har gått tilbake til Rambøll for å ha mer fokus på det regionale markedet samt å kunne være en del av et større rådgivermiljø. Min rolle skal være som senior rådgiver innenfor bygningsfysikk og energi. Jeg skal ha hovedfokuset på prosjekt, faglig utvikling av bygningsfysikkfaget i Rambøll og utvikle satsingen innen strategi og tidligfase rådgivning sammen med arkitektmiljøet, forteller han.

Smits er utdannet M.Sc. fra Danmark og Nederland innenfor bygningsteknologi / husbyggingsteknikk.

Smits har vært rådgiver for flere titalls passivhus- prosjekter i hele Norge, og underviser i design av passivhus for ENOVA. Han er oppdragsleder for ENOVA’s rådgiverteam i tillegg er han etterspurt foredragsholder og gjesteforeleser.

Han har også jobbet med flere prosjekter med svært høye energi- og miljøambisjoner, som Lerkendal Hotell, Kilden barnehage i Oslo, og vært med på å vinne konkurransen om det nye plusshuset Horten Videregående Skole. De to siste to da han var ansatt i LINK Ark.

I 2014 fikk han Lambdaprisen.