Stadig flere leietakere ønsker seg sunne, giftfrie, fleksible og energieffektive lokaler, og flere byggeiere ønsker å tilby lokaler som har disse kvalitetene.

Kravspesifikasjoner for leie av kontorlokaler

Temamøte:

0

Organisasjonene utfordrer dagens bruk og kast-kultur, og baserer seg på den nye sirkulære økonomien – der vi tar bedre vare på materialressursene.

Stadig flere leietakere ønsker disse kvalitetene, men vet ikke hvordan de skal spesifisere det. Og stadig flere byggeiere ønsker å tilby lokaler som tilfredsstiller disse kvalitetene, men møter kravspesfikasjoner som ikke etterspør dem. Noen ganger kan dagens kravspesifikasjoner til og med være en barriere for disse kvalitetene.

Grønn Byggallianse har derfor i samarbeid med blant annet Norsk, Enova og NGBC, utabeidet en mal for moderne kravspesifikasjoner. Malen kan tilpasses både små og store leietakere.

Profesjonelle leietakerrådgivere kan ha nytte av å ta ut tekster fra malen i sine skreddersydde kravspesfikasjoner.

Små leietakere kan bruke malen direkte, gjennom en versjon som er tilpasset nettopp små lokaler.

Ved dette møtet presenterer vi malen og viser hvordan den kan brukes. Møtet vil filmes og innspillingen gjøres tilgjengelig for nedlastning.

Klikk her for å melde deg på til møtet.

Program

Programmet er under utarbeidelse, men her følger en sammenfatning:

  • Hvordan ser optimale kontorlokaler ut etter det grønne skiftet?
  • Bruk av miljøsertifisering som kravspesifikasjon
  • Gjennomgang av malen med eksempler
  • Tilpasset mal for mindre bedrifter
  • Hvordan kan en leietakerrådgiver ha nytte av malen?
  • Økonomisk støtte fra Enova ved energieffektiv oppgradering av lokaler

Klikk her for å melde deg på til møtet.