Innfelt: Illustrasjon av forslaget på Alnabru, fra Nordic - Office of Architecture.

Disse skal prosjektere politiets beredskapssenter – et kritisk sikkerhetsprosjekt

Den samme prosjekteringsgruppen som gjennomførte skisseprosjektet for Alnabru-alternativet skal nå gå videre med forprosjektet, nemlig COWI, Nordic – Office of Architecture og Erichsen og Horgen. Dette blir et av Norges største sikkerhetsprosjekter og er nå er et steg nærmere realisering.

0

Det var totalt 4 leverandører som var med i konkurransen. Tilbudet til COWI, Nordic og Erichsen & Horgen er vurdert som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på de oppgitte tildelingskriteriene.

Gruppen ble vurdert som best på oppdragsforståelse, som samlet sett ble vurdert som komplett og meget god med konkrete redegjørelser innenfor alle de etterspurte kriteriene.

Prosjektgruppen ble også vurdert best på kompetanse og erfaring hos nøkkelpersonell.

COWI, Nordic – Office of Architecture og Erichsen og Horgen trakk det lengste strået i konkurranse med tre andre rådgivere og arkitekter. Etter 22. juli-angrepet ble det endelig bestemt at senteret skulle bygges, og diskusjonene har etter det i stor grad gått på lokalisering og kostnader.

Den samme prosjekteringsgruppen var tidligere engasjert for å gjøre prosjekteringen på Alnabru-tomten – et lokaliseringsalternativ som ble endelig forkastet av regjeringen i 2015. Divisjonsdirektør i bygninger i COWI, Kirsti Engebretsen Larssen, forteller at kunnskapen derfra har vært essensiell for å vinne i denne runden.

– Dette blir et meget strategisk viktig prosjekt å lykkes med. Både fordi det er et kritisk sikkerhetsprosjekt som blir en viktig referanse for oss fremover, og fordi det er en unik mulighet til å jobbe med Metier som oppdragsgiver. Vi har konkurrert om dette oppdraget to ganger, og nå gleder vi oss veldig til endelig å realisere senteret, sier Kirsti Engebretsen Larssen.

Gudmund Stokke i Nordic sier at de ser frem til å bidra i planleggingen av denne viktige samfunnsfunksjonen.

– Vi ser frem til å ta fatt på denne oppgaven. Dette prosjektet har en viktig samfunnsfunksjon og da er det spesielt gledelig at vår kompetanse er etterspurt. Vi ser også frem til et videre samarbeid med COWI og Nordic, sier Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen.  

Metier – en ledende totalleverandør innen prosjektledelse og prosjektstyring i Skandinavia har fått oppdraget med prosjektledelse.

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at prosjektet skal være en viktig læringsarena for nye gjennomføringsmodeller for offentlige byggeprosjekter.

Justis- og beredskapsdepartementet har store ambisjoner for politiets nasjonale beredskapssenter, som skal sikre bedre beredskap, samt samtrening og samhandling mellom brukerne av senteret. Lokaliseringsalternativene er per i dag Grønmo og Taraldrud.
Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at prosjektet skal være en viktig læringsarena for nye gjennomføringsmodeller for offentlige byggeprosjekter.