OBOS-bladets redaktør Cathrine Wolf Lund blir ansvarlig for nytt forretningsområde hos OBOS.

OBOS satser på digitalisering som nytt forretningsområde

Big data:

0

Cathrine Wolf Lund er utdannet journalist cand.mag fra UiO og kommer fra stillingen som nestleder i kommunikasjonsavdelingen og redaktør i OBOS-bladet. 

– Jeg er glad for at Cathrine har sagt seg villig til å lede dette nye forretningsområdet, som vil være en svært viktig del av verdiskapningen i OBOS fremover. Hun har levert imponerende resultater i sin tid som redaktør av OBOS-bladet med et godt øye for hva kundene vil ha, hun kjenner OBOS godt etter mange år i systemet og har ikke minst de personlige egenskapene som skal til for å lykkes, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Det nye forretningsområdet vil ha ansvaret for all felles, digital kundekommunikasjon i konsernet og ny digital forretningsutvikling på tvers av forretningsområder. Blant de viktigste oppgavene er OBOS sin nye digitale storsatsing; en tjeneste innenfor deling av ting og tjenester i nabolag, videreutvikling av obos.no og OBOS-appen, forretningsutvikling innenfor «big data» i OBOS, samt digital markedsføring.

Digitale tjenester skal supplere og være en konsernressurs for det arbeidet som i dag gjøres i forhold til digital tjenesteutvikling innenfor de enkelte forretningsområder.

– Jeg er veldig glad for at OBOS tar dette grepet og satser enda mer digitalt. Det blir spennende å få jobbe med å gjøre dagens løsninger enda bedre og ikke minst finne ut mer om hva våre medlemmer og kunder ønsker seg i framtiden, sier Wolf Lund.