Storutbygging av sykehus med mye smart teknologi

Trådløst:

0

Ferdig reist som blant norske byers nyere knutepunkt står et renovert og utbygget St. Olavs Hospital i Trondheim, som sørget for gjenbruk av 97 prosent av revet bygningsmasse. Og omringet av skog og mark i Kalnes står det nye Østfoldhuset, som fikk pris for beste bruk av åpen BIM av buildingSMART International, og som ble Norges første trådløse sykehus. Nå står ambisiøse prosjekter ved blant annet Universitetssykehuset i Stavanger og Sykehuset i Nordmøre og Romsdal i fokus, skriver siste nummer av Byggeiundustrien.

På det nye Østfoldsykehuset (NØS) på Kalnes ble svaret trådløst og digitalt. I tillegg til å være først i klassen innen åpen BIM, blir NØS hyllet for sine nyskapinger innen IKT-systemer.

– Normalt bygger man trådløst datanett for å dekke bærbare PCers behov. På Kalnes valgte man som første sykehus i Norge løsninger for pasientovervåkning gjennom det trådløse nettet, sier Ole Johnny Solberg, seniorrådgiver IT, som var disiplinleder for IKT- og sikkerhetskontraktene ved NØS.

Bruken av smarttelefoner ble også fundamental: Gjennom systemet RPSM mottar de ansatte varslinger knyttet til sine pasienter på smarttelefonen, samt at systemet er sentralt i koordineringen av blant annet pasienter, senger og legetimer. Man valgte også å gå bort fra trådløse datanett til telefon, og bygde heller ut 900 antenner for mobildekning, som gir full 3G og 4G for alle operatører, på hele sykehusområdet. 

Det skal bygges stort, men det skal også bygges grønnere.  Øivind Spjøtvold, miljøkoordinator i COWI, jobber nå parallelt med Stavanger Universitetssykehus og Sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR), og merker det grønne fokuset. Foreløpig er ingen norske sykehus under miljøsertifiseringssystemet BREEAM. Spjøtvold anser det ikke som usannsynlig at SNR kan bli det første, men understreker at prosjektet fortsatt er i en tidlig planleggingsfase.

– Vi er på et tidlig stadium av prosjekteringen, men vi har allerede foreslått at metodikken i BREEAM skal ligge til grunn i begge prosjektene. Så uansett om vi velger å gå for full sertifisering eller ikke, har grunnkravene vært oppfylt fra starten, sier Spjøtvold til Byggeindustrien.

Divisjonsdirektør for bygninger i COWI, Kirsti Engebretsen Larsen, peker på at de har bygget opp en stor kapasitet til å ha flere store sykehusprosjekter pågående samtidig som det særegne ved COWIs sykehusmiljø.

– I COWI har vi de seneste årene hatt flere hundre tusen kvadratmeter med sykehus under planlegging eller bygging. Nå er det i Tromsø, Stavanger, Nordmøre og Romsdal og Bergen. Vi har stort sett vært involvert i de fleste sykehusprosjektene i Norge. Det har gjort at vi har kunnet bygge en referansebase som er unik i Norge. Vi har så mange som er trygge i det fundamentale i prosessene, at vi tør å se fremover og utforske fremtiden, sier hun til Byggeindustrien.

Frem mot 2020 vil 750 millioner kroner investeres i sykehusutbygginger – hver eneste måned.